LLL 6 - Yesu Jwakuposya [Nhìn, nghe và sống 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh] - Yao

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 6 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 66142
Ngôn ngữ: Yao

Các tin tức cập nhật: 43:40

Yakummanyisya [Lời giới thiệu]

0:49

1. Yakummanyisya [Lời giới thiệu]

Citusitusi 1: Yesu Ŵajiganyisye Ŵandu [Tranh 1 (Rùp 1: Yàc Je-su pơto pơđar vual-vơla)]

1:10

2. Citusitusi 1: Yesu Ŵajiganyisye Ŵandu [Tranh 1 (Rùp 1: Yàc Je-su pơto pơđar vual-vơla)]

Citusitusi 2: Nyumba Siŵili [Tranh 2 (Rùp 2: Dua voh sàc)]

1:30

3. Citusitusi 2: Nyumba Siŵili [Tranh 2 (Rùp 2: Dua voh sàc)]

Citusitusi 3: Lilanguka Likwenela Kuwoneka [Tranh 3 (Rùp 3: Kơyua mưng đeng nữn dơgrữq mơnuĩh ròq iãq bôh)]

1:18

4. Citusitusi 3: Lilanguka Likwenela Kuwoneka [Tranh 3 (Rùp 3: Kơyua mưng đeng nữn dơgrữq mơnuĩh ròq iãq bôh)]

Citusitusi 4: Mloma Amputile Myuda [Tranh 4 (Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh Rô-ma poh sa aràc mơnuĩh Ju-đa)]

1:39

5. Citusitusi 4: Mloma Amputile Myuda [Tranh 4 (Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh Rô-ma poh sa aràc mơnuĩh Ju-đa)]

Citusitusi 5: Kupopela Kwa Mlungu [Tranh 5 (Rùp 5: iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq)]

2:01

6. Citusitusi 5: Kupopela Kwa Mlungu [Tranh 5 (Rùp 5: iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq)]

Citusitusi 6: Jwakusakala Jula Akusamisa Makonde [Tranh 6 (Rùp 6: Mơnuĩh iãh dràq rỡq)]

1:44

7. Citusitusi 6: Jwakusakala Jula Akusamisa Makonde [Tranh 6 (Rùp 6: Mơnuĩh iãh dràq rỡq)]

Citusitusi 7: Yesu Ni Kamwanace [Tranh 7 (Rùp 7: Yàc Je-su sì anàq lơđeh tìt)]

1:28

8. Citusitusi 7: Yesu Ni Kamwanace [Tranh 7 (Rùp 7: Yàc Je-su sì anàq lơđeh tìt)]

Citusitusi 8: Jwakucinga Ni Ngondolo Syakwe [Tranh 8 (Rùp 8: Mơnuĩh dlãc avo sì anàq avo)]

1:28

9. Citusitusi 8: Jwakucinga Ni Ngondolo Syakwe [Tranh 8 (Rùp 8: Mơnuĩh dlãc avo sì anàq avo)]

Citusitusi 9: Jwamasengo Jwangakululucila [Tranh 9 (Rùp 9: Mơnuĩh halôt ôh anĩt anar)]

2:02

10. Citusitusi 9: Jwamasengo Jwangakululucila [Tranh 9 (Rùp 9: Mơnuĩh halôt ôh anĩt anar)]

Citusitusi 10: Ŵamasengo Ŵapocele Malipilo Gawo [Tranh 10 (Rùp 10: Mơnuĩh ngãq tồq mãq jin)]

2:08

11. Citusitusi 10: Ŵamasengo Ŵapocele Malipilo Gawo [Tranh 10 (Rùp 10: Mơnuĩh ngãq tồq mãq jin)]

Citusitusi 11: Acakongwe Msano Kusa Kwamlango [Tranh 11 (Rùp 11: Lơmã mơnuĩh kamơi dòq lơniãu bãc)]

1:53

12. Citusitusi 11: Acakongwe Msano Kusa Kwamlango [Tranh 11 (Rùp 11: Lơmã mơnuĩh kamơi dòq lơniãu bãc)]

Citusitusi 12: Bwana Ni Ŵamasengo Ŵakwe [Tranh 12 (Rùp 12: Mơnuĩh pô sì dơgrữq mơnuĩh halôt)]

2:00

13. Citusitusi 12: Bwana Ni Ŵamasengo Ŵakwe [Tranh 12 (Rùp 12: Mơnuĩh pô sì dơgrữq mơnuĩh halôt)]

Citusitusi 13: Yesu Ŵabatisidwe [Tranh 13 (Rùp 13: Yàc Je-su ngãq bãp-tem)]

2:01

14. Citusitusi 13: Yesu Ŵabatisidwe [Tranh 13 (Rùp 13: Yàc Je-su ngãq bãp-tem)]

Citusitusi 14: Yesu Ŵaŵilasile Ŵakulijiganya [Tranh 14 (Rùp 14: Yàc Je-su duãt rơwah mơnuĩh mơgru)]

2:23

15. Citusitusi 14: Yesu Ŵaŵilasile Ŵakulijiganya [Tranh 14 (Rùp 14: Yàc Je-su duãt rơwah mơnuĩh mơgru)]

Citusitusi 15: Mundu Jwamatana [Tranh 15 (Rùp 15: Mơnuĩh ruãq kao)]

1:12

16. Citusitusi 15: Mundu Jwamatana [Tranh 15 (Rùp 15: Mơnuĩh ruãq kao)]

Citusitusi 16: Mundu Jwajinjilile Pamsakasa [Tranh 16 (Rùp 16: Mơnuĩh trôt mưng acho sàc)]

1:54

17. Citusitusi 16: Mundu Jwajinjilile Pamsakasa [Tranh 16 (Rùp 16: Mơnuĩh trôt mưng acho sàc)]

Citusitusi 17: Yesu Ŵaposisye Mkono Wa Mundu [Tranh 17 (Rùp 17: Yàc Je-su pơkhơih mơnuĩh krao tơngãn)]

1:54

18. Citusitusi 17: Yesu Ŵaposisye Mkono Wa Mundu [Tranh 17 (Rùp 17: Yàc Je-su pơkhơih mơnuĩh krao tơngãn)]

Citusitusi 18: Yesu Ŵacilamwile Cimbungo [Tranh 18 (Rùp 18: Yàc Je-su ngãq ga rơvùq kađữc rĩc)]

1:41

19. Citusitusi 18: Yesu Ŵacilamwile Cimbungo [Tranh 18 (Rùp 18: Yàc Je-su ngãq ga rơvùq kađữc rĩc)]

Citusitusi 19: Jwamkongwe Sikati Ja Gulu Ja Ŵandu [Tranh 19 (Rùp 19: Mơnuĩh kamơi dòq dơlãp tơpuôl mơnuĩh lu)]

2:02

20. Citusitusi 19: Jwamkongwe Sikati Ja Gulu Ja Ŵandu [Tranh 19 (Rùp 19: Mơnuĩh kamơi dòq dơlãp tơpuôl mơnuĩh lu)]

Citusitusi 20: Yesu Ni Mwanace Jwam'we [Tranh 20 (Rùp 20: Yàc Je-su sì anàq kamơi dòq blơ Bài hát mơtai)]

1:38

21. Citusitusi 20: Yesu Ni Mwanace Jwam'we [Tranh 20 (Rùp 20: Yàc Je-su sì anàq kamơi dòq blơ Bài hát mơtai)]

Citusitusi 21: Yesu Ni Jwamkongwe Jwacilendo [Tranh 21 (Rùp 21: Yàc Je-su sì mơnuĩh kamơi pơjeh pơtiàt lơniãu)]

1:37

22. Citusitusi 21: Yesu Ni Jwamkongwe Jwacilendo [Tranh 21 (Rùp 21: Yàc Je-su sì mơnuĩh kamơi pơjeh pơtiàt lơniãu)]

Citusitusi 22: Yesu Ni Mundu Jwangaŵeceta Ni Jwangapikana [Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su sì mơnuĩh tơngoh kamlo)]

1:20

23. Citusitusi 22: Yesu Ni Mundu Jwangaŵeceta Ni Jwangapikana [Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su sì mơnuĩh tơngoh kamlo)]

Citusitusi 23: Yesu Ŵamtendekasisye Mundu Jwangalola Kuti Alole [Tranh 23 (Rùp 23: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp)]

1:32

24. Citusitusi 23: Yesu Ŵamtendekasisye Mundu Jwangalola Kuti Alole [Tranh 23 (Rùp 23: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp)]

Citusitusi 1: Yesu Ŵajiganyisye Ŵandu [Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su pơsồq pơkhơih sa aràc anàq tìt kađòc kamlai ãp)]

3:05

25. Citusitusi 1: Yesu Ŵajiganyisye Ŵandu [Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su pơsồq pơkhơih sa aràc anàq tìt kađòc kamlai ãp)]

Ghi chú về bản thu

Look Listen and Live - Kulola, Kupikana ni Kola

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?