LLL 5 - Kulagasika Ligongo lya Mlungu [Nhìn, nghe và sống 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời] - Yao

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 5 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 66141
Ngôn ngữ: Yao

Các tin tức cập nhật: 41:21

Yakummanyisya [Lời giới thiệu]

0:49

1. Yakummanyisya [Lời giới thiệu]

Citusitusi 1: Namani Ŵamjendele Elisa Kunyumba Jakwe [Tranh 1 (Rùp 1: Na-man nao trôh chuãq rơwãc E-li-se)]

1:31

2. Citusitusi 1: Namani Ŵamjendele Elisa Kunyumba Jakwe [Tranh 1 (Rùp 1: Na-man nao trôh chuãq rơwãc E-li-se)]

Citusitusi 2: Namani Mlusulo [Tranh 2 (Rùp 2: Na-a-man dòq pãq kròc)]

1:20

3. Citusitusi 2: Namani Mlusulo [Tranh 2 (Rùp 2: Na-a-man dòq pãq kròc)]

Citusitusi 3: Elisa Ni Cigeleta Ca Moto [Tranh 3 (Rùp 3: E-li-se sì tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq)]

1:43

4. Citusitusi 3: Elisa Ni Cigeleta Ca Moto [Tranh 3 (Rùp 3: E-li-se sì tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq)]

Citusitusi 4: Elisa Ni Ŵangondo Ŵatatale [Tranh 4 (Rùp 4: E-li-se sì tơpuôl ling kađòc vồp)]

1:58

5. Citusitusi 4: Elisa Ni Ŵangondo Ŵatatale [Tranh 4 (Rùp 4: E-li-se sì tơpuôl ling kađòc vồp)]

Citusitusi 5: Kwimucilana Kwa Mu Samaliya [Tranh 5 (Rùp 5: Gơrwàc wàc tòpdar pơlơi Sa-ma-ri)]

1:29

6. Citusitusi 5: Kwimucilana Kwa Mu Samaliya [Tranh 5 (Rùp 5: Gơrwàc wàc tòpdar pơlơi Sa-ma-ri)]

Citusitusi 6: Ŵamatana Mcece [Tranh 6 (Rùp 6: Pàq aràc mơnuĩh ruãq aphung)]

1:59

7. Citusitusi 6: Ŵamatana Mcece [Tranh 6 (Rùp 6: Pàq aràc mơnuĩh ruãq aphung)]

Citusitusi 7: Yona Ŵamtisile Mlungu [Tranh 7 (Rùp 7: Jô-na đuaĩq dơuq mưng Yàc Pô Lơngĩq)]

1:23

8. Citusitusi 7: Yona Ŵamtisile Mlungu [Tranh 7 (Rùp 7: Jô-na đuaĩq dơuq mưng Yàc Pô Lơngĩq)]

Citusitusi 8: Yona Ni Cisomba Cekulungwa [Tranh 8 (Rùp 8: Jô-na sì akàt prõc)]

1:17

9. Citusitusi 8: Yona Ni Cisomba Cekulungwa [Tranh 8 (Rùp 8: Jô-na sì akàt prõc)]

Citusitusi 9: Yona Ku Ninefi [Tranh 9 (Rùp 9: Jô-na dơlãp pơlơi Ni-ni-ve)]

1:42

10. Citusitusi 9: Yona Ku Ninefi [Tranh 9 (Rùp 9: Jô-na dơlãp pơlơi Ni-ni-ve)]

Citusitusi 10: Esitele Ni Mwenye [Tranh 10 (Rùp 10: Pitao sì E-sơ-te)]

1:18

11. Citusitusi 10: Esitele Ni Mwenye [Tranh 10 (Rùp 10: Pitao sì E-sơ-te)]

Citusitusi 11: Modekayi Ŵakanile Kutindiŵala [Tranh 11 (Rùp 11: Mac-đô-che ôh ưng aguãl tơùq tơlơvàt)]

2:30

12. Citusitusi 11: Modekayi Ŵakanile Kutindiŵala [Tranh 11 (Rùp 11: Mac-đô-che ôh ưng aguãl tơùq tơlơvàt)]

Citusitusi 12: Cindimba Ca Esitele [Tranh 12 (Rùp 12: Kaya pơyãq bõc mòq E-sơ-te hũ)]

1:50

13. Citusitusi 12: Cindimba Ca Esitele [Tranh 12 (Rùp 12: Kaya pơyãq bõc mòq E-sơ-te hũ)]

Citusitusi 13: Daniele Ni Acimjakwe [Tranh 13 (Rùp 13: Da-ni-el sì dơgrữq mơnuĩh ban mơyơu)]

1:14

14. Citusitusi 13: Daniele Ni Acimjakwe [Tranh 13 (Rùp 13: Da-ni-el sì dơgrữq mơnuĩh ban mơyơu)]

Citusitusi 14: Daniele Ni Mwenye Jwa Kubabiloni [Tranh 14 (Rùp 14: Da-ni-el sì pitao Ba-bi-lôn)]

1:46

15. Citusitusi 14: Daniele Ni Mwenye Jwa Kubabiloni [Tranh 14 (Rùp 14: Da-ni-el sì pitao Ba-bi-lôn)]

Citusitusi 15: Cilandanyo Ca Golide [Tranh 15 (Rùp 15: Rùp Yàc Pô Lơngĩq)]

1:12

16. Citusitusi 15: Cilandanyo Ca Golide [Tranh 15 (Rùp 15: Rùp Yàc Pô Lơngĩq)]

Citusitusi 16: Lilamba Lya Moto [Tranh 16 (Rùp 16: Dròc apôi)]

1:56

17. Citusitusi 16: Lilamba Lya Moto [Tranh 16 (Rùp 16: Dròc apôi)]

Citusitusi 17: Daniele Ŵapopesile Kwa Mlungu [Tranh 17 (Rùp 17: Da-ni-el iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq)]

1:27

18. Citusitusi 17: Daniele Ŵapopesile Kwa Mlungu [Tranh 17 (Rùp 17: Da-ni-el iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq)]

Citusitusi 18: Daniele Mwisimbo Lya Masimba [Tranh 18 (Rùp 18: Da-ni-el dòq dơlãp lơvàc rơmong phũm)]

1:43

19. Citusitusi 18: Daniele Mwisimbo Lya Masimba [Tranh 18 (Rùp 18: Da-ni-el dòq dơlãp lơvàc rơmong phũm)]

Citusitusi 19: Nehemiya Pawujo Pa Mcimwene Jwamkulungwa [Tranh 19 (Rùp 19: Ne-he-mi dòq pãq anãq pitao)]

1:34

20. Citusitusi 19: Nehemiya Pawujo Pa Mcimwene Jwamkulungwa [Tranh 19 (Rùp 19: Ne-he-mi dòq pãq anãq pitao)]

Citusitusi 20: Nehemiya Ŵajendele Msinda Wejonasice [Tranh 20 (Rùp 20: Ne-he-mi iãq di pơlơi prong Bài hát kađòc jơlỡq tayah)]

1:17

21. Citusitusi 20: Nehemiya Ŵajendele Msinda Wejonasice [Tranh 20 (Rùp 20: Ne-he-mi iãq di pơlơi prong Bài hát kađòc jơlỡq tayah)]

Citusitusi 21: Kutaŵa Lipupa [Tranh 21 (Rùp 21: Vỡq pơdỡc vơgã pơlơi)]

1:13

22. Citusitusi 21: Kutaŵa Lipupa [Tranh 21 (Rùp 21: Vỡq pơdỡc vơgã pơlơi)]

Citusitusi 22: Esala Ŵaŵalasile Lilamusi [Tranh 22 (Rùp 22: E-sơ-ra pơpoh kaya voh va)]

1:35

23. Citusitusi 22: Esala Ŵaŵalasile Lilamusi [Tranh 22 (Rùp 22: E-sơ-ra pơpoh kaya voh va)]

Citusitusi 23: Yesu Pamsalaba [Tranh 23 (Rùp 23: Yàc Je-su pãq dlòc kơyơu chơkãl)]

2:12

24. Citusitusi 23: Yesu Pamsalaba [Tranh 23 (Rùp 23: Yàc Je-su pãq dlòc kơyơu chơkãl)]

Citusitusi 24: Yesu Akulosya Litala Lya Ku Umi Wangamala [Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su va trôh di kaya hadiuq gãm gãm)]

3:11

25. Citusitusi 24: Yesu Akulosya Litala Lya Ku Umi Wangamala [Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su va trôh di kaya hadiuq gãm gãm)]

Ghi chú về bản thu

Look Listen and Live - Kulola, Kupikana ni Kola

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?