LLL 3 - Kupunda Kupitila mwa Mlungu [Nhìn, nghe và sống 3 Chiến thắng nhờ Đức Chúa trời] - Yao

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển sách thứ 3 trong số các câu chuyện Kinh thánh dưới dạng nghe-nhìn về Joshua, Deborah, Gideon, Samson. Dành cho mục địch truyền bá Phúc Âm, mở mang nhà thờ và những điều dạy của Chúa một cách logic

Tên chương trình: 66139
Ngôn ngữ: Yao

Các tin tức cập nhật: 43:11

Yakummanyisya [Lời giới thiệu]

0:51

1. Yakummanyisya [Lời giới thiệu]

Citusitusi 1: Yoswa Ŵamenyene Ni Amaleki [Tranh 1 (Rùp 1: Jô-sue poh vual-vơla A-ma-les)]

1:29

2. Citusitusi 1: Yoswa Ŵamenyene Ni Amaleki [Tranh 1 (Rùp 1: Jô-sue poh vual-vơla A-ma-les)]

Citusitusi 2: Ŵakukusonda Ni Yisogosi Ya Kukenani [Tranh 2 (Rùp 2: Dơgrữq mơnuĩh diòq iãq sì kayơu bõc voh lơgar Ka-na-an)]

1:57

3. Citusitusi 2: Ŵakukusonda Ni Yisogosi Ya Kukenani [Tranh 2 (Rùp 2: Dơgrữq mơnuĩh diòq iãq sì kayơu bõc voh lơgar Ka-na-an)]

Citusitusi 3: Ayisilayeli Ŵajombwece Lusulo [Tranh 3 (Rùp 3: Vual-vơla Ju-đa gãt tơpa kròc)]

2:06

4. Citusitusi 3: Ayisilayeli Ŵajombwece Lusulo [Tranh 3 (Rùp 3: Vual-vơla Ju-đa gãt tơpa kròc)]

Citusitusi 4: Lipupa Lya Yeliko Lyagwile [Tranh 4 (Rùp 4: Jơnãng pơlơi Je-ri-kô jơlỡh trôt)]

1:56

5. Citusitusi 4: Lipupa Lya Yeliko Lyagwile [Tranh 4 (Rùp 4: Jơnãng pơlơi Je-ri-kô jơlỡh trôt)]

Citusitusi 5: Ayisilayeli Ŵatisile Ku Ayi [Tranh 5 (Rùp 5: Tơpuôl ling Ju-đa đuaĩq dơuq mưng pơlơi A-hi)]

2:00

6. Citusitusi 5: Ayisilayeli Ŵatisile Ku Ayi [Tranh 5 (Rùp 5: Tơpuôl ling Ju-đa đuaĩq dơuq mưng pơlơi A-hi)]

Citusitusi 6: Cilango Ca Akani [Tranh 6 (Rùp 6: kaya ngãq dlaìq A-kan)]

2:00

7. Citusitusi 6: Cilango Ca Akani [Tranh 6 (Rùp 6: kaya ngãq dlaìq A-kan)]

Citusitusi 7: Lyuŵa Ni Mwesi Yalesile Kwenda [Tranh 7 (Rùp 7: ia harơi sì ia vlàt dòq dỡh wơq)]

1:29

8. Citusitusi 7: Lyuŵa Ni Mwesi Yalesile Kwenda [Tranh 7 (Rùp 7: ia harơi sì ia vlàt dòq dỡh wơq)]

Citusitusi 8: Yoswa Ŵajamwice Ŵandu [Tranh 8 (Rùp 8: Jô-sue pơto pơđar vual-vơla)]

2:02

9. Citusitusi 8: Yoswa Ŵajamwice Ŵandu [Tranh 8 (Rùp 8: Jô-sue pơto pơđar vual-vơla)]

Citusitusi 9: Debola Ŵaŵecete Kwa Mlungu [Tranh 9 (Rùp 9: Debôra đơp pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq)]

1:40

10. Citusitusi 9: Debola Ŵaŵecete Kwa Mlungu [Tranh 9 (Rùp 9: Debôra đơp pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq)]

Citusitusi 10: Mlungu Ŵakamucisye Kumgonjesya Sisela [Tranh 10 (Rùp 10: Yàc Pô Lơngĩq dõc poh pha rlao Si-se-ra)]

1:19

11. Citusitusi 10: Mlungu Ŵakamucisye Kumgonjesya Sisela [Tranh 10 (Rùp 10: Yàc Pô Lơngĩq dõc poh pha rlao Si-se-ra)]

Citusitusi 11: Yaeli Ŵam'wuleje Sisela [Tranh 11 (Rùp 11 Ja-el pamơtai Si-se-ra)]

1:30

12. Citusitusi 11: Yaeli Ŵam'wuleje Sisela [Tranh 11 (Rùp 11 Ja-el pamơtai Si-se-ra)]

Citusitusi 12: Ayisilayeli Ŵasangalele [Tranh 12 (Rùp 12: Vual-vơla Ju-đa uôt-sơh)]

2:04

13. Citusitusi 12: Ayisilayeli Ŵasangalele [Tranh 12 (Rùp 12: Vual-vơla Ju-đa uôt-sơh)]

Citusitusi 13: Gidiyoni Ni Lilayika Lya Mlungu [Tranh 13 (Rùp 13: Gideôl sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq)]

2:05

14. Citusitusi 13: Gidiyoni Ni Lilayika Lya Mlungu [Tranh 13 (Rùp 13: Gideôl sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq)]

Citusitusi 14: Gidiyoni Ŵajonasile Yisanamu [Tranh 14 (Rùp 14: Gi-de-ôn prah rùpràc)]

1:32

15. Citusitusi 14: Gidiyoni Ŵajonasile Yisanamu [Tranh 14 (Rùp 14: Gi-de-ôn prah rùpràc)]

Citusitusi 15: Ŵangondo Ŵa Gidiyoni Ŵamwele Mesi [Tranh 15 (Rùp 15: Tơpuôl ling Gi-de-ôn mơnhũm ia)]

1:19

16. Citusitusi 15: Ŵangondo Ŵa Gidiyoni Ŵamwele Mesi [Tranh 15 (Rùp 15: Tơpuôl ling Gi-de-ôn mơnhũm ia)]

Citusitusi 16: Ŵandu Ŵa Gidiyoni Ŵasyungulile Paŵatamaga Amidiyani [Tranh 16 (Rùp 16: Tơpuôl ling Gi-de-ôn karwàc wàc tlam ling Ma-di-an)]

1:38

17. Citusitusi 16: Ŵandu Ŵa Gidiyoni Ŵasyungulile Paŵatamaga Amidiyani [Tranh 16 (Rùp 16: Tơpuôl ling Gi-de-ôn karwàc wàc tlam ling Ma-di-an)]

Citusitusi 17: Samusoni Ŵaliwuleje Lisimba [Tranh 17 (Rùp 17: Sam-sôn pamơtai rơmong phum)]

1:31

18. Citusitusi 17: Samusoni Ŵaliwuleje Lisimba [Tranh 17 (Rùp 17: Sam-sôn pamơtai rơmong phum)]

Citusitusi 18: Samusoni Ni Makule Mmigunda Ja Tiligu [Tranh 18 (Rùp 18: Sam-sôn sì dơgrữq asơu kaih)]

1:31

19. Citusitusi 18: Samusoni Ni Makule Mmigunda Ja Tiligu [Tranh 18 (Rùp 18: Sam-sôn sì dơgrữq asơu kaih)]

Citusitusi 19: Afilisiti Ŵamsenjile Samusoni Umbo [Tranh 19 (Rùp 19: Sam-sôn kađòc mơnuĩh Phi-li-tin chơkãq bồq)]

1:46

20. Citusitusi 19: Afilisiti Ŵamsenjile Samusoni Umbo [Tranh 19 (Rùp 19: Sam-sôn kađòc mơnuĩh Phi-li-tin chơkãq bồq)]

Citusitusi 20: Samusoni Ŵajonasile Afilisiti [Tranh 20 (Rùp 20: Sam-sôn pamơtai mơnuĩh Phi-li-tin)]

1:51

21. Citusitusi 20: Samusoni Ŵajonasile Afilisiti [Tranh 20 (Rùp 20: Sam-sôn pamơtai mơnuĩh Phi-li-tin)]

Citusitusi 21: Yesu Ŵakopwesye Masoka Gangalumbana [Tranh 21 (Rùp 21: Yàc Je-su prôh kamlai)]

1:43

22. Citusitusi 21: Yesu Ŵakopwesye Masoka Gangalumbana [Tranh 21 (Rùp 21: Yàc Je-su prôh kamlai)]

Citusitusi 22: Yesu Ŵakopwesye Ŵandu Ŵangalumbana [Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su prôh pơtiaoq dơgrữq mơnuĩh iãh mơsãc)]

1:36

23. Citusitusi 22: Yesu Ŵakopwesye Ŵandu Ŵangalumbana [Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su prôh pơtiaoq dơgrữq mơnuĩh iãh mơsãc)]

Citusitusi 23: Yesu Jwacijumi Panyuma Pa Ciwa [Tranh 23 (Rùp 23: Hadơi sì tũq mơtai Yàc Je-su hadiuq wơq)]

1:57

24. Citusitusi 23: Yesu Jwacijumi Panyuma Pa Ciwa [Tranh 23 (Rùp 23: Hadơi sì tũq mơtai Yàc Je-su hadiuq wơq)]

Citusitusi 24: Msilikali Jwa Mlungu [Tranh 24 (Rùp 24: Tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq)]

2:05

25. Citusitusi 24: Msilikali Jwa Mlungu [Tranh 24 (Rùp 24: Tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq)]

Ghi chú về bản thu

Look Listen and Live - Kulola, Kupikana ni Kola

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?