LLL 1 - Kutanda ni Mlungu [Nhìn, nghe và sống 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời] - Yao

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Tên chương trình: 66137
Ngôn ngữ: Yao

Các tin tức cập nhật: 43:08

Yakummanyisya [Lời giới thiệu]

0:59

1. Yakummanyisya [Lời giới thiệu]

Citusitusi 1: Adamu Ni Yinyama [Tranh 1 (Rùp 1: A-đam sì dơgrữq anàq asỡq)]

1:40

2. Citusitusi 1: Adamu Ni Yinyama [Tranh 1 (Rùp 1: A-đam sì dơgrữq anàq asỡq)]

Citusitusi 2: Ŵamkwawo Adamu [Tranh 2 (Rùp 2: Sa aràc mơnuĩh sơdiuq vrơi ga A-đam)]

1:33

3. Citusitusi 2: Ŵamkwawo Adamu [Tranh 2 (Rùp 2: Sa aràc mơnuĩh sơdiuq vrơi ga A-đam)]

Citusitusi 3: Lijoka Mumgunda [Tranh 3 (Rùp 3: Anàq Ala dòq dơlãp vờn)]

1:40

4. Citusitusi 3: Lijoka Mumgunda [Tranh 3 (Rùp 3: Anàq Ala dòq dơlãp vờn)]

Citusitusi 4: Adamu Ni Hawa Kusa Kwa Mgunda [Tranh 4 (Rùp 4: A-đam sì E-wa dòq lơniãu vờn)]

2:24

5. Citusitusi 4: Adamu Ni Hawa Kusa Kwa Mgunda [Tranh 4 (Rùp 4: A-đam sì E-wa dòq lơniãu vờn)]

Citusitusi 5: Nowa Ni Combo Cekulungwa [Tranh 5 (Rùp 5: Nô-e sì Ahòq)]

1:52

6. Citusitusi 5: Nowa Ni Combo Cekulungwa [Tranh 5 (Rùp 5: Nô-e sì Ahòq)]

Citusitusi 6: Cikumba Cacikulungwa [Tranh 6 (Rùp 6: Ia blũc)]

1:05

7. Citusitusi 6: Cikumba Cacikulungwa [Tranh 6 (Rùp 6: Ia blũc)]

Citusitusi 7: Ukunje Ni Cilanga Ca Mlungu [Tranh 7 (Rùp 7: Jơgro sì pơnuaĩq hẽ Yàc Pô Lơngĩq)]

1:34

8. Citusitusi 7: Ukunje Ni Cilanga Ca Mlungu [Tranh 7 (Rùp 7: Jơgro sì pơnuaĩq hẽ Yàc Pô Lơngĩq)]

Citusitusi 8: Sanja Ja Babilo [Tranh 8 (Rùp 8: Vơmông Ba-en)]

1:45

9. Citusitusi 8: Sanja Ja Babilo [Tranh 8 (Rùp 8: Vơmông Ba-en)]

Citusitusi 9: Yobu Akulambila Mlungu [Tranh 9 (Rùp 9: Jop kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq)]

1:51

10. Citusitusi 9: Yobu Akulambila Mlungu [Tranh 9 (Rùp 9: Jop kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq)]

Citusitusi 10: Yobu Muwulanda [Tranh 10 (Rùp 10: Jop dòq dơlãp kaya pơđìq pơđua)]

1:36

11. Citusitusi 10: Yobu Muwulanda [Tranh 10 (Rùp 10: Jop dòq dơlãp kaya pơđìq pơđua)]

Citusitusi 11: Yobu Ŵalasile [Tranh 11 (Rùp 11: Jop ãt dleh dlar)]

1:41

12. Citusitusi 11: Yobu Ŵalasile [Tranh 11 (Rùp 11: Jop ãt dleh dlar)]

Citusitusi 12: Yobu Ŵawujile Muŵaŵelele [Tranh 12 (Rùp 12: Jop hũ vrơi wơq)]

1:43

13. Citusitusi 12: Yobu Ŵawujile Muŵaŵelele [Tranh 12 (Rùp 12: Jop hũ vrơi wơq)]

Citusitusi 13: Abulahamu Ŵatyosile Ku Mangwawo [Tranh 13 (Rùp 13: Abra-ham tlàq luơi pơlơi phuôt drơi)]

1:13

14. Citusitusi 13: Abulahamu Ŵatyosile Ku Mangwawo [Tranh 13 (Rùp 13: Abra-ham tlàq luơi pơlơi phuôt drơi)]

Citusitusi 14: Abulahamu Ni Loti [Tranh 14 (Rùp 14: Abra-ham sì Lot)]

1:40

15. Citusitusi 14: Abulahamu Ni Loti [Tranh 14 (Rùp 14: Abra-ham sì Lot)]

Citusitusi 15: Abulahamu Ŵasimene Ni Mcimwene Jwa Mtendele [Tranh 15 (Rùp 15: Abra-ham pãp pitao dadu lơngai)]

1:31

16. Citusitusi 15: Abulahamu Ŵasimene Ni Mcimwene Jwa Mtendele [Tranh 15 (Rùp 15: Abra-ham pãp pitao dadu lơngai)]

Citusitusi 16: Abulahamu Ni Ndondwa [Tranh 16 (Rùp 16: Abra-ham yãoq dơgrữq pituq pãq dlòc lơngĩq)]

1:15

17. Citusitusi 16: Abulahamu Ni Ndondwa [Tranh 16 (Rùp 16: Abra-ham yãoq dơgrữq pituq pãq dlòc lơngĩq)]

Citusitusi 17: Mwanace Isimayeli [Tranh 17 (Rùp 17: Anàq tìt angãn la Is-ma-en)]

1:55

18. Citusitusi 17: Mwanace Isimayeli [Tranh 17 (Rùp 17: Anàq tìt angãn la Is-ma-en)]

Citusitusi 18: Sala Ŵasecile [Tranh 18 (Rùp 18: Sa-ra tlao)]

1:27

19. Citusitusi 18: Sala Ŵasecile [Tranh 18 (Rùp 18: Sa-ra tlao)]

Citusitusi 19: Abulahamu Ŵajipopelele Sodomu [Tranh 19 (Rùp 19: Abra-ham iơu lơkơu ga pơlơi Sô-đôm)]

2:04

20. Citusitusi 19: Abulahamu Ŵajipopelele Sodomu [Tranh 19 (Rùp 19: Abra-ham iơu lơkơu ga pơlơi Sô-đôm)]

Citusitusi 20: Mbopesi Ja Abulahamu [Tranh 20 (Rùp 20: Abram-ham pioh kaya tơlơvàt)]

2:01

21. Citusitusi 20: Mbopesi Ja Abulahamu [Tranh 20 (Rùp 20: Abram-ham pioh kaya tơlơvàt)]

Citusitusi 21: Abulahamu Ni Jwamasengo Jwakwe [Tranh 21 (Rùp 21: Abra-ham sì mơnuĩh halôt)]

2:10

22. Citusitusi 21: Abulahamu Ni Jwamasengo Jwakwe [Tranh 21 (Rùp 21: Abra-ham sì mơnuĩh halôt)]

Citusitusi 22: Kupagwa Kwa Yesu [Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su luãq yuồt)]

1:49

23. Citusitusi 22: Kupagwa Kwa Yesu [Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su luãq yuồt)]

Citusitusi 23: Ciwa Ca Yesu [Tranh 23 (Rùp 23: Kaya mơtai Yàc Je-su)]

2:18

24. Citusitusi 23: Ciwa Ca Yesu [Tranh 23 (Rùp 23: Kaya mơtai Yàc Je-su)]

Citusitusi 24: Yesu Ali Wumi [Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su hadiuq wơq)]

2:11

25. Citusitusi 24: Yesu Ali Wumi [Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su hadiuq wơq)]

Ghi chú về bản thu

Look Listen and Live - Kulola, Kupikana ni Kola

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?