LLL 8: Ebokhole bia Roho Mtakatifu [Nhìn, nghe và sống 8 Công việc của Đức Thánh Linh] - Samia

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 65490
Ngôn ngữ: Samia

Các tin tức cập nhật: 32:14

Okhuchaka ♦ Yesu Acha Akulu Mwikulu [Lời giới thiệu ▪ Tranh 1 (Rùp 1: Yàc Je-su tơgùq đìq dlòc lơngĩq)]

1:51

1. Okhuchaka ♦ Yesu Acha Akulu Mwikulu [Lời giới thiệu ▪ Tranh 1 (Rùp 1: Yàc Je-su tơgùq đìq dlòc lơngĩq)]

Roho Mulafu Yecha Nomuriro [Tranh 2]

0:49

2. Roho Mulafu Yecha Nomuriro [Tranh 2]

Peyero Ayarira Abandu [Tranh 3 (Rùp 3: Pier pơto akhàt ga vual vơla)]

1:17

3. Peyero Ayarira Abandu [Tranh 3 (Rùp 3: Pier pơto akhàt ga vual vơla)]

Oluya Lwa Kanisa [Tranh 4 (Rùp 4: Sàc pơjum sơdah Yàc)]

1:22

4. Oluya Lwa Kanisa [Tranh 4 (Rùp 4: Sàc pơjum sơdah Yàc)]

Omusabi Murema Aona [Tranh 5 (Rùp 5: Pơsùq mơnuĩh quẽt tơkai)]

1:07

5. Omusabi Murema Aona [Tranh 5 (Rùp 5: Pơsùq mơnuĩh quẽt tơkai)]

Petero No Muhasi Mubacha [Tranh 6 (Rùp 6: Pier sì sa aràc mơnuĩh kamơi đơp lor)]

1:28

6. Petero No Muhasi Mubacha [Tranh 6 (Rùp 6: Pier sì sa aràc mơnuĩh kamơi đơp lor)]

Stefano Yetwa [Tranh 7 (Rùp 7: E-tien kađòc pamơtai)]

1:20

7. Stefano Yetwa [Tranh 7 (Rùp 7: E-tien kađòc pamơtai)]

Omusamuli Owa Ethiopia [Tranh 8 (Rùp 8: Mơnuĩh E-thi-ô-pi)]

1:35

8. Omusamuli Owa Ethiopia [Tranh 8 (Rùp 8: Mơnuĩh E-thi-ô-pi)]

Ebaso Na Petero Khu Ebisolo [Tranh 9 (Rùp 9: kaya akhàt pabôh ga Pier mưng dơgrữq anàq asỡq)]

1:11

9. Ebaso Na Petero Khu Ebisolo [Tranh 9 (Rùp 9: kaya akhàt pabôh ga Pier mưng dơgrữq anàq asỡq)]

Petero Nende Abaroma [Tranh 10 (Rùp 10: Pier sì dơgrữq mơnuĩh Rô-ma)]

1:33

10. Petero Nende Abaroma [Tranh 10 (Rùp 10: Pier sì dơgrữq mơnuĩh Rô-ma)]

Petero Musiboye [Tranh 11 (Rùp 11: Pier dòq dơlãp sàc jam)]

1:04

11. Petero Musiboye [Tranh 11 (Rùp 11: Pier dòq dơlãp sàc jam)]

Petero Nabecha Baye [Tranh 12 (Rùp 12: Pier sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu)]

1:20

12. Petero Nabecha Baye [Tranh 12 (Rùp 12: Pier sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu)]

Okhuchaka 2 ♦ Obulafu Nende Esauti Otula Mwikhulu [Lời giới thiệu to Part 2 ▪ Tranh 13 (Rùp 13: Kaya sơdah sì pơnuaĩq đơp mưng dlòc lơngĩq)]

1:29

13. Okhuchaka 2 ♦ Obulafu Nende Esauti Otula Mwikhulu [Lời giới thiệu to Part 2 ▪ Tranh 13 (Rùp 13: Kaya sơdah sì pơnuaĩq đơp mưng dlòc lơngĩq)]

Paulo Muofu Nende Anania [Tranh 14 (Rùp 14: Sol kađòc vồp mơta sì A-na-nia)]

1:12

14. Paulo Muofu Nende Anania [Tranh 14 (Rùp 14: Sol kađòc vồp mơta sì A-na-nia)]

Ekanisa Imulamira Paulo Nende Bernaba [Tranh 15 (Rùp 15: Sàc Pơjum Sơdah iơu lơkơu ga Sol sì Ba-na-ba)]

1:08

15. Ekanisa Imulamira Paulo Nende Bernaba [Tranh 15 (Rùp 15: Sàc Pơjum Sơdah iơu lơkơu ga Sol sì Ba-na-ba)]

Paulo Ayala Ekhuwa Ria Yesu [Tranh 16 (Rùp 16: Sol pơto akhàt mưng Yàc Je-su)]

1:38

16. Paulo Ayala Ekhuwa Ria Yesu [Tranh 16 (Rùp 16: Sol pơto akhàt mưng Yàc Je-su)]

Amaparo Ka Paulo Khu Muundu [Tranh 17 (Rùp 17: Kaya pabôh Sol hũ)]

1:07

17. Amaparo Ka Paulo Khu Muundu [Tranh 17 (Rùp 17: Kaya pabôh Sol hũ)]

Paulo, Sila Musialo Sitengerekha [Tranh 18 (Rùp 18: Sol sì Si-la dơlãp kaya sơđòq mơgơi hlồq)]

1:31

18. Paulo, Sila Musialo Sitengerekha [Tranh 18 (Rùp 18: Sol sì Si-la dơlãp kaya sơđòq mơgơi hlồq)]

Paulo Khu Alutari Ya Nyasaye Mutende [Tranh 19 (Rùp 19: Sol sì ban kakôh tơlơvàt)]

1:20

19. Paulo Khu Alutari Ya Nyasaye Mutende [Tranh 19 (Rùp 19: Sol sì ban kakôh tơlơvàt)]

Paulo Airwa Oyasibwa [Tranh 20 (Rùp 20: Sol kađòc va pãq anĩh charnã)]

1:22

20. Paulo Airwa Oyasibwa [Tranh 20 (Rùp 20: Sol kađòc va pãq anĩh charnã)]

Abasikari Baonia Paulo Otula Mu Abayahudi [Tranh 21 (Rùp 21: Ling dõc Sol mưng tơngãn mơnuĩh Ju-đa)]

1:15

21. Abasikari Baonia Paulo Otula Mu Abayahudi [Tranh 21 (Rùp 21: Ling dõc Sol mưng tơngãn mơnuĩh Ju-đa)]

Paulo Ayarira Abami [Tranh 22 (Rùp 22: Sol pơto akhàt ga pitao)]

1:15

22. Paulo Ayarira Abami [Tranh 22 (Rùp 22: Sol pơto akhàt ga pitao)]

Emeli Embolu [Tranh 23 (Rùp 23: krãp ahòq)]

1:04

23. Emeli Embolu [Tranh 23 (Rùp 23: krãp ahòq)]

Paulo Nga Omuboye Muroma [Tranh 24 (Rùp 24: Sol kađòc mãq jam pãq Rô-ma)]

1:43

24. Paulo Nga Omuboye Muroma [Tranh 24 (Rùp 24: Sol kađòc mãq jam pãq Rô-ma)]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?