LLL 7: Yesu - Omwami Mani Omwonia [Nhìn, nghe và sống7 CHÚA GIÊ-XU - Chúa & Đấng cứu thế] - Samia

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển 7 bao gồm loat truyện tích Kinh Thánh Nghe-Nhìn về Chúa Jesus, bắt đầu từ sách Phúc âm Lu-ca và Giăng. Dành cho mục đích truyền giảng, gây dựng Hội thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Tên chương trình: 65489
Ngôn ngữ: Samia

Các tin tức cập nhật: 33:53

Okhuchaka ♦ Ohwivulwa Ohwa Yesu [Lời giới thiệu ▪ Tranh 1 (Rùp 1: Kaya luãq yuôt Je-su)]

2:01

1. Okhuchaka ♦ Ohwivulwa Ohwa Yesu [Lời giới thiệu ▪ Tranh 1 (Rùp 1: Kaya luãq yuôt Je-su)]

Yesu Akaluhania Amachi Ova Efini [Tranh 2 (Rùp 2: Yàc Je-su ngãq ia tơviãq jơc alãc)]

1:14

2. Yesu Akaluhania Amachi Ova Efini [Tranh 2 (Rùp 2: Yàc Je-su ngãq ia tơviãq jơc alãc)]

Yesu Alomalomera Nekodemo [Tranh 3 (Rùp 3: Yàc Je-su đơp dlài sì Ni-kô-đem)]

1:19

3. Yesu Alomalomera Nekodemo [Tranh 3 (Rùp 3: Yàc Je-su đơp dlài sì Ni-kô-đem)]

Omutuki Asigama Emberi Wa Yesu [Tranh 4 (Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh pô ganuar apãt akõq tơpuôl ling agual tơùq di anãq Yàc Je-su)]

1:20

4. Omutuki Asigama Emberi Wa Yesu [Tranh 4 (Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh pô ganuar apãt akõq tơpuôl ling agual tơùq di anãq Yàc Je-su)]

Omwacha Mulwaye Eri Ediva [Tranh 5 (Rùp 5: Mơnuĩh quẽt dòq jẽq dơnao ia)]

1:29

5. Omwacha Mulwaye Eri Ediva [Tranh 5 (Rùp 5: Mơnuĩh quẽt dòq jẽq dơnao ia)]

Yesu Arisa Arandu Elifu Chitanu [Tranh 6 (Rùp 6: Yàc Je-su vrơi 5000 mơnuĩh bõc)]

1:30

6. Yesu Arisa Arandu Elifu Chitanu [Tranh 6 (Rùp 6: Yàc Je-su vrơi 5000 mơnuĩh bõc)]

Yesu Akenda Humachi [Tranh 7 (Rùp 7: Yàc Je-su nao pãq dlòc ia tơsìq)]

1:04

7. Yesu Akenda Humachi [Tranh 7 (Rùp 7: Yàc Je-su nao pãq dlòc ia tơsìq)]

Yesu Awonia Omusacha Mwofu [Tranh 8 (Rùp 8: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp)]

1:19

8. Yesu Awonia Omusacha Mwofu [Tranh 8 (Rùp 8: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp)]

Yesu Amulanga Lazaro Otula Mufwa [Tranh 9 (Rùp 9: Yàc Je-su iơu La-sa-rơ hadiuq wơq)]

1:29

9. Yesu Amulanga Lazaro Otula Mufwa [Tranh 9 (Rùp 9: Yàc Je-su iơu La-sa-rơ hadiuq wơq)]

Yesu Afwira Humusalaba [Tranh 10 (Rùp 10: Yàc Je-su mơtai pãq dlòc kơyơu chơkãl)]

1:44

10. Yesu Afwira Humusalaba [Tranh 10 (Rùp 10: Yàc Je-su mơtai pãq dlòc kơyơu chơkãl)]

Mariamu Nenda Yesu Eri Eng'ani [Tranh 11 (Rùp 11: Ma-ri sì Yàc Je-su pãq anĩh vơnẽq atơu)]

1:23

11. Mariamu Nenda Yesu Eri Eng'ani [Tranh 11 (Rùp 11: Ma-ri sì Yàc Je-su pãq anĩh vơnẽq atơu)]

Yesu Avonehanira Avecha Vaye [Tranh 12 (Rùp 12: Yàc Je-su pabôh tơviãq sì dơgrữq mơnuĩh mơgru)]

1:33

12. Yesu Avonehanira Avecha Vaye [Tranh 12 (Rùp 12: Yàc Je-su pabôh tơviãq sì dơgrữq mơnuĩh mơgru)]

Okhuchaka 2 ♦ Yesu Yekia Abeecha Babiri [Lời giới thiệu to Part 2 ▪ Tranh 13 (Rùp 13: Yàc Je-su pơto dua aràc mơnuĩh mơgru)]

2:03

13. Okhuchaka 2 ♦ Yesu Yekia Abeecha Babiri [Lời giới thiệu to Part 2 ▪ Tranh 13 (Rùp 13: Yàc Je-su pơto dua aràc mơnuĩh mơgru)]

Omusiani Mu Euguruwe [Tranh 14 (Rùp 14: Anàq lakơi dòq di khrah tơpuôl anàq vui)]

1:25

14. Omusiani Mu Euguruwe [Tranh 14 (Rùp 14: Anàq lakơi dòq di khrah tơpuôl anàq vui)]

Omusiani Yakota Afunya [Tranh 15 (Rùp 15: Anàq lakơi …. Mai wơq sàc)]

1:19

15. Omusiani Yakota Afunya [Tranh 15 (Rùp 15: Anàq lakơi …. Mai wơq sàc)]

Emali ya Omusacha Muinda [Tranh 16 (Rùp 16: Kaya mơnã mơnuĩh mơda ganãp)]

1:17

16. Emali ya Omusacha Muinda [Tranh 16 (Rùp 16: Kaya mơnã mơnuĩh mơda ganãp)]

Omusabi Nende Omusacha Muinda [Tranh 17 (Rùp 17: mơnuĩh lơkơu bõc sì mơnuĩh mơda)]

1:22

17. Omusabi Nende Omusacha Muinda [Tranh 17 (Rùp 17: mơnuĩh lơkơu bõc sì mơnuĩh mơda)]

Omwicha Khumwingira [Tranh 18 (Rùp 18: sa aràc mơnuĩh mơyơu dòq pãq lơniãu bãc)]

1:08

18. Omwicha Khumwingira [Tranh 18 (Rùp 18: sa aràc mơnuĩh mơyơu dòq pãq lơniãu bãc)]

Abasacha Babiri [Tranh 19 (Rùp 19: Dua aràc dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq)]

1:09

19. Abasacha Babiri [Tranh 19 (Rùp 19: Dua aràc dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq)]

Omundu Ataka Emuo Yae [Tranh 20 (Rùp 20: Mơnuĩh dràq pơjeh)]

1:02

20. Omundu Ataka Emuo Yae [Tranh 20 (Rùp 20: Mơnuĩh dràq pơjeh)]

Emuo Imera [Tranh 21 (Rùp 21: Asar pơjeh tơmuh)]

1:18

21. Emuo Imera [Tranh 21 (Rùp 21: Asar pơjeh tơmuh)]

Omusacha Aumiye Akhonywa [Tranh 22 (Rùp 22: Dõc đơ mơnuĩh kađòc hluh lơkà)]

1:26

22. Omusacha Aumiye Akhonywa [Tranh 22 (Rùp 22: Dõc đơ mơnuĩh kađòc hluh lơkà)]

Mwene Edala Afunya [Tranh 23 (Rùp 23: Pô sàc mai wơq sàc)]

1:13

23. Mwene Edala Afunya [Tranh 23 (Rùp 23: Pô sàc mai wơq sàc)]

Omusacha Akhumusala [Tranh 24 (Rùp 24: Mơnuĩh đìq pãq dlòc kơyơu)]

1:35

24. Omusacha Akhumusala [Tranh 24 (Rùp 24: Mơnuĩh đìq pãq dlòc kơyơu)]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?