LLL 5: Ohutemwaa Hulwaa Nyasaye [Nhìn, nghe và sống 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời] - Samia

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 5 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 65487
Ngôn ngữ: Samia

Các tin tức cập nhật: 34:39

Okhuchaka ♦ Naamani Akeniya Enyumba Eya Elisha [Lời giới thiệu ▪ Tranh 1 (Rùp 1: Na-man nao trôh chuãq rơwãc E-li-se)]

2:08

1. Okhuchaka ♦ Naamani Akeniya Enyumba Eya Elisha [Lời giới thiệu ▪ Tranh 1 (Rùp 1: Na-man nao trôh chuãq rơwãc E-li-se)]

Naaman Mumwaloo [Tranh 2 (Rùp 2: Na-a-man dòq pãq kròc)]

1:08

2. Naaman Mumwaloo [Tranh 2 (Rùp 2: Na-a-man dòq pãq kròc)]

Elisha Nende Avasikari [Tranh 3 (Rùp 3: E-li-se sì tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq)]

1:20

3. Elisha Nende Avasikari [Tranh 3 (Rùp 3: E-li-se sì tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq)]

Elisha Nende Avaskari Avofuu [Tranh 4 (Rùp 4: E-li-se sì tơpuôl ling kađòc vồp)]

1:32

4. Elisha Nende Avaskari Avofuu [Tranh 4 (Rùp 4: E-li-se sì tơpuôl ling kađòc vồp)]

Ohudirwa Ohwa Samaria [Tranh 5 (Rùp 5: Gơrwàc wàc tòpdar pơlơi Sa-ma-ri)]

1:25

5. Ohudirwa Ohwa Samaria [Tranh 5 (Rùp 5: Gơrwàc wàc tòpdar pơlơi Sa-ma-ri)]

Avamakere Vanee [Tranh 6 (Rùp 6: Pàq aràc mơnuĩh ruãq aphung)]

1:50

6. Avamakere Vanee [Tranh 6 (Rùp 6: Pàq aràc mơnuĩh ruãq aphung)]

Yonaa Yeruha Otula Hunyasaye [Tranh 7 (Rùp 7: Jô-na đuaĩq dơuq mưng Yàc Pô Lơngĩq)]

1:25

7. Yonaa Yeruha Otula Hunyasaye [Tranh 7 (Rùp 7: Jô-na đuaĩq dơuq mưng Yàc Pô Lơngĩq)]

Yonaa Nende Eng'ani Ehongo [Tranh 8 (Rùp 8: Jô-na sì akàt prõc)]

1:09

8. Yonaa Nende Eng'ani Ehongo [Tranh 8 (Rùp 8: Jô-na sì akàt prõc)]

Yonaa Narii Ninavah [Tranh 9 (Rùp 9: Jô-na dơlãp pơlơi Ni-ni-ve)]

1:44

9. Yonaa Narii Ninavah [Tranh 9 (Rùp 9: Jô-na dơlãp pơlơi Ni-ni-ve)]

Esther Nende Omwamii [Tranh 10 (Rùp 10: Pitao sì E-sơ-te)]

1:09

10. Esther Nende Omwamii [Tranh 10 (Rùp 10: Pitao sì E-sơ-te)]

Mordecai Ahaya Ohwinama [Tranh 11 (Rùp 11: Mac-đô-che ôh ưng aguãl tơùq tơlơvàt)]

1:36

11. Mordecai Ahaya Ohwinama [Tranh 11 (Rùp 11: Mac-đô-che ôh ưng aguãl tơùq tơlơvàt)]

Eviahuri Evia Esther [Tranh 12 (Rùp 12: Kaya pơyãq bõc mòq E-sơ-te hũ)]

1:36

12. Eviahuri Evia Esther [Tranh 12 (Rùp 12: Kaya pơyãq bõc mòq E-sơ-te hũ)]

Okhuchaka 2 ♦ Danieli Nende Avecha Vaye [Lời giới thiệu to Part 2 ▪ Tranh 13 (Rùp 13: Da-ni-el sì dơgrữq mơnuĩh ban mơyơu)]

1:38

13. Okhuchaka 2 ♦ Danieli Nende Avecha Vaye [Lời giới thiệu to Part 2 ▪ Tranh 13 (Rùp 13: Da-ni-el sì dơgrữq mơnuĩh ban mơyơu)]

Danieli Nende Omwami Owa Babiloni [Tranh 14 (Rùp 14: Da-ni-el sì pitao Ba-bi-lôn)]

1:29

14. Danieli Nende Omwami Owa Babiloni [Tranh 14 (Rùp 14: Da-ni-el sì pitao Ba-bi-lôn)]

Esifwanani Esie Goldi [Tranh 15 (Rùp 15: Rùp Yàc Pô Lơngĩq)]

1:06

15. Esifwanani Esie Goldi [Tranh 15 (Rùp 15: Rùp Yàc Pô Lơngĩq)]

Etanuru Erio Muriro [Tranh 16 (Rùp 16: Dròc apôi)]

1:19

16. Etanuru Erio Muriro [Tranh 16 (Rùp 16: Dròc apôi)]

Danieli Amusara Nyasaye [Tranh 17 (Rùp 17: Da-ni-el iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq)]

1:11

17. Danieli Amusara Nyasaye [Tranh 17 (Rùp 17: Da-ni-el iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq)]

Danieli Murina Eriedalang'a [Tranh 18 (Rùp 18: Da-ni-el dòq dơlãp lơvàc rơmong phũm)]

1:20

18. Danieli Murina Eriedalang'a [Tranh 18 (Rùp 18: Da-ni-el dòq dơlãp lơvàc rơmong phũm)]

Nehemaya Embari Yo Mwami Muhongo [Tranh 19 (Rùp 19: Ne-he-mi dòq pãq anãq pitao)]

1:16

19. Nehemaya Embari Yo Mwami Muhongo [Tranh 19 (Rùp 19: Ne-he-mi dòq pãq anãq pitao)]

Nehemaya Akaguwa Etauni Eyasakuha [Tranh 20 (Rùp 20: Ne-he-mi iãq di pơlơi prong Bài hát kađòc jơlỡq tayah)]

1:14

20. Nehemaya Akaguwa Etauni Eyasakuha [Tranh 20 (Rùp 20: Ne-he-mi iãq di pơlơi prong Bài hát kađòc jơlỡq tayah)]

Ohumbaha Evidaa [Tranh 21 (Rùp 21: Vỡq pơdỡc vơgã pơlơi)]

1:09

21. Ohumbaha Evidaa [Tranh 21 (Rùp 21: Vỡq pơdỡc vơgã pơlơi)]

Ezra Asoma Amalako [Tranh 22 (Rùp 22: E-sơ-ra pơpoh kaya voh va)]

1:24

22. Ezra Asoma Amalako [Tranh 22 (Rùp 22: E-sơ-ra pơpoh kaya voh va)]

Yesu Humusalaba [Tranh 23 (Rùp 23: Yàc Je-su pãq dlòc kơyơu chơkãl)]

1:33

23. Yesu Humusalaba [Tranh 23 (Rùp 23: Yàc Je-su pãq dlòc kơyơu chơkãl)]

Yesu Atwekesa Engir'a Chovulamu Ovutariwayo [Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su va trôh di kaya hadiuq gãm gãm)]

1:49

24. Yesu Atwekesa Engir'a Chovulamu Ovutariwayo [Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su va trôh di kaya hadiuq gãm gãm)]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?