LLL 1: Ohuchaka nende Nyasaye [Nhìn, nghe và sống 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời] - Samia

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Tên chương trình: 65483
Ngôn ngữ: Samia

Các tin tức cập nhật: 35:12

Okhuchaka ♦ Adam Nende Erisoloo [Lời giới thiệu ▪ Tranh 1 (Rùp 1: A-đam sì dơgrữq anàq asỡq)]

1:46

1. Okhuchaka ♦ Adam Nende Erisoloo [Lời giới thiệu ▪ Tranh 1 (Rùp 1: A-đam sì dơgrữq anàq asỡq)]

Omuhaye Huu Adam [Tranh 2 (Rùp 2: Sa aràc mơnuĩh sơdiuq vrơi ga A-đam)]

1:14

2. Omuhaye Huu Adam [Tranh 2 (Rùp 2: Sa aràc mơnuĩh sơdiuq vrơi ga A-đam)]

Enjuhaa Mundaloo [Tranh 3 (Rùp 3: Anàq Ala dòq dơlãp vờn)]

1:18

3. Enjuhaa Mundaloo [Tranh 3 (Rùp 3: Anàq Ala dòq dơlãp vờn)]

Adam Nende Awa Erwanyii Owendaloo [Tranh 4 (Rùp 4: A-đam sì E-wa dòq lơniãu vờn)]

1:39

4. Adam Nende Awa Erwanyii Owendaloo [Tranh 4 (Rùp 4: A-đam sì E-wa dòq lơniãu vờn)]

Nowa Nende Eriato Ekhongo [Tranh 5 (Rùp 5: Nô-e sì Ahòq)]

1:11

5. Nowa Nende Eriato Ekhongo [Tranh 5 (Rùp 5: Nô-e sì Ahòq)]

Ohumaala Ohuungii [Tranh 6 (Rùp 6: Ia blũc)]

1:09

6. Ohumaala Ohuungii [Tranh 6 (Rùp 6: Ia blũc)]

Olweyiingee Nende Esuviso Echa Nyasaye [Tranh 7 (Rùp 7: Jơgro sì pơnuaĩq hẽ Yàc Pô Lơngĩq)]

1:31

7. Olweyiingee Nende Esuviso Echa Nyasaye [Tranh 7 (Rùp 7: Jơgro sì pơnuaĩq hẽ Yàc Pô Lơngĩq)]

Esiumbahee Esia Babeli [Tranh 8 (Rùp 8: Vơmông Ba-en)]

1:29

8. Esiumbahee Esia Babeli [Tranh 8 (Rùp 8: Vơmông Ba-en)]

Jowabu Amwechomia Nyasaye [Tranh 9 (Rùp 9: Jop kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq)]

1:29

9. Jowabu Amwechomia Nyasaye [Tranh 9 (Rùp 9: Jop kakôh tơlơvàt Yàc Pô Lơngĩq)]

Jowabu Mumariroo [Tranh 10 (Rùp 10: Jop dòq dơlãp kaya pơđìq pơđua)]

1:15

10. Jowabu Mumariroo [Tranh 10 (Rùp 10: Jop dòq dơlãp kaya pơđìq pơđua)]

Jowabu Asaandaa [Tranh 11 (Rùp 11: Jop ãt dleh dlar)]

1:40

11. Jowabu Asaandaa [Tranh 11 (Rùp 11: Jop ãt dleh dlar)]

Jowabu Avololwa [Tranh 12 (Rùp 12: Jop hũ vrơi wơq)]

1:39

12. Jowabu Avololwa [Tranh 12 (Rùp 12: Jop hũ vrơi wơq)]

Okhuchaka 2 ♦ Abrahamu Arehaa Edalariaye [Lời giới thiệu to Part 2 ▪ Tranh 13 (Rùp 13: Abra-ham tlàq luơi pơlơi phuôt drơi)]

1:39

13. Okhuchaka 2 ♦ Abrahamu Arehaa Edalariaye [Lời giới thiệu to Part 2 ▪ Tranh 13 (Rùp 13: Abra-ham tlàq luơi pơlơi phuôt drơi)]

Abrahamu Nende Loti [Tranh 14 (Rùp 14: Abra-ham sì Lot)]

1:22

14. Abrahamu Nende Loti [Tranh 14 (Rùp 14: Abra-ham sì Lot)]

Abrahamu Akutana Nende Omwamii Owemirembee [Tranh 15 (Rùp 15: Abra-ham pãp pitao dadu lơngai)]

1:35

15. Abrahamu Akutana Nende Omwamii Owemirembee [Tranh 15 (Rùp 15: Abra-ham pãp pitao dadu lơngai)]

Abrahamu Aralaa Ening'ining'ii [Tranh 16 (Rùp 16: Abra-ham yãoq dơgrữq pituq pãq dlòc lơngĩq)]

1:05

16. Abrahamu Aralaa Ening'ining'ii [Tranh 16 (Rùp 16: Abra-ham yãoq dơgrữq pituq pãq dlòc lơngĩq)]

Omwanaa Ishmaeli [Tranh 17 (Rùp 17: Anàq tìt angãn la Is-ma-en)]

1:22

17. Omwanaa Ishmaeli [Tranh 17 (Rùp 17: Anàq tìt angãn la Is-ma-en)]

Sarah Achekhaa [Tranh 18 (Rùp 18: Sa-ra tlao)]

1:24

18. Sarah Achekhaa [Tranh 18 (Rùp 18: Sa-ra tlao)]

Abrahamu Alamira Sodoma [Tranh 19 (Rùp 19: Abra-ham iơu lơkơu ga pơlơi Sô-đôm)]

1:29

19. Abrahamu Alamira Sodoma [Tranh 19 (Rùp 19: Abra-ham iơu lơkơu ga pơlơi Sô-đôm)]

Esadaka Eya Abrahamu [Tranh 20 (Rùp 20: Abram-ham pioh kaya tơlơvàt)]

1:17

20. Esadaka Eya Abrahamu [Tranh 20 (Rùp 20: Abram-ham pioh kaya tơlơvàt)]

Omukofu Abrahamu Narahorii Vaye [Tranh 21 (Rùp 21: Abra-ham sì mơnuĩh halôt)]

1:36

21. Omukofu Abrahamu Narahorii Vaye [Tranh 21 (Rùp 21: Abra-ham sì mơnuĩh halôt)]

Yeesu Yavulwee [Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su luãq yuồt)]

1:36

22. Yeesu Yavulwee [Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su luãq yuồt)]

Efwa Eria Yesu [Tranh 23 (Rùp 23: Kaya mơtai Yàc Je-su)]

1:39

23. Efwa Eria Yesu [Tranh 23 (Rùp 23: Kaya mơtai Yàc Je-su)]

Yesu Ari Omwoyo [Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su hadiuq wơq)]

1:37

24. Yesu Ari Omwoyo [Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su hadiuq wơq)]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?