Matendo langa Roho Mtakatifu [Nhìn, nghe và sống 8 Công việc của Đức Thánh Linh] - Makonde

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 65061
Các tin tức cập nhật: 29:46
Ngôn ngữ: Makonde
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Ulongoledi ♦ Bwana Yesu Apaa Mbunguni [Lời giới thiệu ▪ Hình 1. Jesus Goes up to Heaven]

1:54

1. Ulongoledi ♦ Bwana Yesu Apaa Mbunguni [Lời giới thiệu ▪ Hình 1. Jesus Goes up to Heaven]

Kuida Kwanga Roho Mtakatifu [Hình 2. The Holy Spirit Comes with Fire]

0:52

2. Kuida Kwanga Roho Mtakatifu [Hình 2. The Holy Spirit Comes with Fire]

Petro Aanza Kuhubiri [Hình 3. Peter Preaches to the People]

0:47

3. Petro Aanza Kuhubiri [Hình 3. Peter Preaches to the People]

Lykanisa Lya Kwanza [Hình 4. The Church Family]

1:18

4. Lykanisa Lya Kwanza [Hình 4. The Church Family]

Nguva ya Uponjaji [Hình 5. A Crippled Beggar is Healed]

1:09

5. Nguva ya Uponjaji [Hình 5. A Crippled Beggar is Healed]

Kumnyumija Mnungu [Hình 6. Peter and the Woman who Lied]

1:06

6. Kumnyumija Mnungu [Hình 6. Peter and the Woman who Lied]

Stephano Mwaminifu Mpaka Kuhwa [Hình 7. Stephen is Killed]

1:13

7. Stephano Mwaminifu Mpaka Kuhwa [Hình 7. Stephen is Killed]

Kwenesa Habari Njema [Hình 8. The Ethiopian Traveller]

1:37

8. Kwenesa Habari Njema [Hình 8. The Ethiopian Traveller]

Maono langa Petro [Hình 9. Peter's Vision of the Animals]

1:01

9. Maono langa Petro [Hình 9. Peter's Vision of the Animals]

Wokovu Ni Wa Vohe [Hình 10. Peter and the Rô-ma]

1:19

10. Wokovu Ni Wa Vohe [Hình 10. Peter and the Rô-ma]

Petro Mnigereza [Hình 11. Peter in Prison]

1:22

11. Petro Mnigereza [Hình 11. Peter in Prison]

Nguvu Ja Maombi [Hình 12. Peter and His Friends]

1:07

12. Nguvu Ja Maombi [Hình 12. Peter and His Friends]

Habari Janga Paulo - Jinsi Mnungu Chambadilishije [Hình 13. The Light and the Voice from Heaven]

1:09

13. Habari Janga Paulo - Jinsi Mnungu Chambadilishije [Hình 13. The Light and the Voice from Heaven]

Mtii Mnungu Unayope [Hình 14. Blind Paul and Ananias]

0:54

14. Mtii Mnungu Unayope [Hình 14. Blind Paul and Ananias]

Likanisa Livatume Vanu Vahene Kunavahubirila Vapotweke [Hình 15. The Church Prays for Paul and Barnabas]

1:00

15. Likanisa Livatume Vanu Vahene Kunavahubirila Vapotweke [Hình 15. The Church Prays for Paul and Barnabas]

Ujumbe Kwa Vanu Vahena Kunavahaulila Vanu Habari Njema [Hình 16. Paul Preaches about Jesus]

1:18

16. Ujumbe Kwa Vanu Vahena Kunavahaulila Vanu Habari Njema [Hình 16. Paul Preaches about Jesus]

Mnungu Amninda Paulo [Hình 17. Paul's Vision of the Man]

0:59

17. Mnungu Amninda Paulo [Hình 17. Paul's Vision of the Man]

Paulo na Sila Pavichipata Taabu [Hình 18. Paul and Silas in the Earthquake]

1:28

18. Paulo na Sila Pavichipata Taabu [Hình 18. Paul and Silas in the Earthquake]

Paulo na Mnungu Amaikana [Hình 19. Paul and the Altar to the Unknown God]

1:12

19. Paulo na Mnungu Amaikana [Hình 19. Paul and the Altar to the Unknown God]

Kupanyana Aneko Korintho [Hình 20. Paul is Taken to Court]

1:20

20. Kupanyana Aneko Korintho [Hình 20. Paul is Taken to Court]

Paulo Anikubali Kuteseka [Hình 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews]

1:35

21. Paulo Anikubali Kuteseka [Hình 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews]

Ujumbe Kwanga Mfalme [Hình 22. Paul Preaches to Kings]

1:21

22. Ujumbe Kwanga Mfalme [Hình 22. Paul Preaches to Kings]

Mnungu Avepamo na Paulo Muhatari [Hình 23. The Shipwreck]

1:08

23. Mnungu Avepamo na Paulo Muhatari [Hình 23. The Shipwreck]

Paulo Panave Rumi [Hình 24. Paul as a Prisoner in Rome]

1:26

24. Paulo Panave Rumi [Hình 24. Paul as a Prisoner in Rome]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2015 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach