Yesu ni Bwana na Mwokozi [Nhìn, nghe và sống7 CHÚA GIÊ-XU - Chúa & Đấng cứu thế] - Makonde

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển 7 bao gồm loat truyện tích Kinh Thánh Nghe-Nhìn về Chúa Jesus, bắt đầu từ sách Phúc âm Lu-ca và Giăng. Dành cho mục đích truyền giảng, gây dựng Hội thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Tên chương trình: 65060
Các tin tức cập nhật: 27:27
Ngôn ngữ: Makonde
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Ulongoledi ♦ Kuvalekwa kwanga Yesu [Lời giới thiệu ▪ Hình 1. The Birth of Jesus]

2:14

1. Ulongoledi ♦ Kuvalekwa kwanga Yesu [Lời giới thiệu ▪ Hình 1. The Birth of Jesus]

Yesu abadili Medi Kuva Divai [Hình 2. Jesus Turns Water into Wine]

0:48

2. Yesu abadili Medi Kuva Divai [Hình 2. Jesus Turns Water into Wine]

Yesu alenjela na Nikodemo [Hình 3. Jesus Speaks to Nicodemus]

0:53

3. Yesu alenjela na Nikodemo [Hình 3. Jesus Speaks to Nicodemus]

Diwani ampilikila Yesu Magoti [Hình 4. A Ruler Kneels before Jesus]

0:56

4. Diwani ampilikila Yesu Magoti [Hình 4. A Ruler Kneels before Jesus]

Mgonjwa achikalala Pachihima [Hình 5. The Sick Man at the Pool]

0:56

5. Mgonjwa achikalala Pachihima [Hình 5. The Sick Man at the Pool]

Yesu avalisha Vanu Elfu Tano [Hình 6. Jesus Feeds 5000 People]

1:11

6. Yesu avalisha Vanu Elfu Tano [Hình 6. Jesus Feeds 5000 People]

Yesu Ahena Muha Medi [Hình 7. Jesus Walks on the Water]

0:55

7. Yesu Ahena Muha Medi [Hình 7. Jesus Walks on the Water]

Yesu Amponya Munu Kipofu [Hình 8. Jesus Heals a Blind Man]

1:06

8. Yesu Amponya Munu Kipofu [Hình 8. Jesus Heals a Blind Man]

Yesu Amchema Lazaro Kuhuma Mnikaburi [Hình 9. Jesus Calls Lazarus from Death]

1:13

9. Yesu Amchema Lazaro Kuhuma Mnikaburi [Hình 9. Jesus Calls Lazarus from Death]

Yesu Anihinwa Mumsalaba [Hình 10. Jesus Dies on the Cross]

1:05

10. Yesu Anihinwa Mumsalaba [Hình 10. Jesus Dies on the Cross]

Mariamu na Yesu Palikabuli [Hình 11. Mary and Jesus at the Tomb]

1:11

11. Mariamu na Yesu Palikabuli [Hình 11. Mary and Jesus at the Tomb]

Yesu Akujana na Vanafunzi Vake [Hình 12. Jesus Appears to His Friends]

1:04

12. Yesu Akujana na Vanafunzi Vake [Hình 12. Jesus Appears to His Friends]

Ulongoledi - Yesu ni Mwokozi ♦ Yesu avafundisha Marafiki Vavili [Lời giới thiệu to Part 2 ▪ Hình 13. Jesus Teaches Two Friends]

1:36

13. Ulongoledi - Yesu ni Mwokozi ♦ Yesu avafundisha Marafiki Vavili [Lời giới thiệu to Part 2 ▪ Hình 13. Jesus Teaches Two Friends]

Kijana Achiishi na Vanguluve [Hình 14. The Son Among the Pigs]

0:45

14. Kijana Achiishi na Vanguluve [Hình 14. The Son Among the Pigs]

Mwana Mpotevu auya Kwao [Hình 15. Con trai đã mất Comes Home]

1:01

15. Mwana Mpotevu auya Kwao [Hình 15. Con trai đã mất Comes Home]

Utajiri wanga Munutajiri [Hình 16. The Wealth of a Rich Man]

1:08

16. Utajiri wanga Munutajiri [Hình 16. The Wealth of a Rich Man]

Mkuyuwa na Tajiri [Hình 17. The Beggar and the Rich Man]

1:12

17. Mkuyuwa na Tajiri [Hình 17. The Beggar and the Rich Man]

Rafiki ave Pannango [Hình 18. The Friend at the Door]

1:12

18. Rafiki ave Pannango [Hình 18. The Friend at the Door]

Vanu Vavili Mnyumba [Hình 19. Two Men in God's House]

1:02

19. Vanu Vavili Mnyumba [Hình 19. Two Men in God's House]

Mpanzi apani Jimbeyu [Hình 20. A Man Sows His Seed]

0:59

20. Mpanzi apani Jimbeyu [Hình 20. A Man Sows His Seed]

Jimbayu Mkukuhumuka [Hình 21. The Seed Grows]

1:15

21. Jimbayu Mkukuhumuka [Hình 21. The Seed Grows]

Kumsaidila Munu Vammumizije [Hình 22. Help for an Injured Man]

1:01

22. Kumsaidila Munu Vammumizije [Hình 22. Help for an Injured Man]

Mwene Nyumba Pauya [Hình 23. The House Owner Comes Home]

0:58

23. Mwene Nyumba Pauya [Hình 23. The House Owner Comes Home]

Munu Munnandi [Hình 24. The Man up a Tree]

1:36

24. Munu Munnandi [Hình 24. The Man up a Tree]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2015 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?