Yesu - Mwalimu na Mponyaji [Nhìn, nghe và sống 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh] - Makonde

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 6 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 65059
Các tin tức cập nhật: 47:28
Ngôn ngữ: Makonde
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Utangulizi ♦ Yesu Mwalimu Wetu [Lời giới thiệu ▪ Hình 1. Jesus Teaches the People]

2:24

1. Utangulizi ♦ Yesu Mwalimu Wetu [Lời giới thiệu ▪ Hình 1. Jesus Teaches the People]

Dinyumba Jimbili [Hình 2. The Two Houses]

1:15

2. Dinyumba Jimbili [Hình 2. The Two Houses]

Mwanga Uwonekana [Hình 3. A Light Should be Seen]

0:58

3. Mwanga Uwonekana [Hình 3. A Light Should be Seen]

Kulipiza Kisasi [Hình 4. A Roman Beats a Jew]

1:55

4. Kulipiza Kisasi [Hình 4. A Roman Beats a Jew]

Kunyuwa Mnungu [Hình 5. Praying to God]

1:00

5. Kunyuwa Mnungu [Hình 5. Praying to God]

Uwovu wa Pachilambo [Hình 6. Evil Men Sow Weeds]

1:50

6. Uwovu wa Pachilambo [Hình 6. Evil Men Sow Weeds]

Vana Vanga Mnungu [Hình 7. Jesus and the Children]

2:16

7. Vana Vanga Mnungu [Hình 7. Jesus and the Children]

Ungondolo Ayahike [Hình 8. The Shepherd and the Sheep]

1:55

8. Ungondolo Ayahike [Hình 8. The Shepherd and the Sheep]

Kusameheana [Hình 9. The Unforgiving Servant]

2:10

9. Kusameheana [Hình 9. The Unforgiving Servant]

Thawabu yanga Mnungu [Hình 10. Workers Receive Their Pay]

2:24

10. Thawabu yanga Mnungu [Hình 10. Workers Receive Their Pay]

Kujianda [Hình 11. Five Women Outside the Door]

2:16

11. Kujianda [Hình 11. Five Women Outside the Door]

Kuninda Yesu [Hình 12. The Master and His Servants]

3:10

12. Kuninda Yesu [Hình 12. The Master and His Servants]

Yesu Anabatizwa [Hình 13. Jesus is Baptized]

2:15

13. Yesu Anabatizwa [Hình 13. Jesus is Baptized]

Yesu Avachaguva Vasaidizi Vake [Hình 14. Jesus Calls Helpers]

2:12

14. Yesu Avachaguva Vasaidizi Vake [Hình 14. Jesus Calls Helpers]

Mnume Atakaswa [Hình 15. A Man with Leprosy]

1:34

15. Mnume Atakaswa [Hình 15. A Man with Leprosy]

Munu avena Ugonjwa wakupoza Anahena [Hình 16. A Man Comes Through the Roof]

2:08

16. Munu avena Ugonjwa wakupoza Anahena [Hình 16. A Man Comes Through the Roof]

Mkono Upozije [Hình 17. Jesus Heals a Man's Hand]

2:14

17. Mkono Upozije [Hình 17. Jesus Heals a Man's Hand]

Yesu akomesha thoruba [Hình 18. Jesus Calms a Storm]

1:40

18. Yesu akomesha thoruba [Hình 18. Jesus Calms a Storm]

Mmahe achihuma Damu kwa Mda Mrefu [Hình 19. A Woman in the Crowd]

2:14

19. Mmahe achihuma Damu kwa Mda Mrefu [Hình 19. A Woman in the Crowd]

Mwana Anahwile ava Mzima kabila [Hình 20. Jesus and the Dead Child]

1:57

20. Mwana Anahwile ava Mzima kabila [Hình 20. Jesus and the Dead Child]

Imani yanga Mmahe Mnyeni [Hình 21. Jesus and the Foreign Woman]

1:37

21. Imani yanga Mmahe Mnyeni [Hình 21. Jesus and the Foreign Woman]

Munu anave Bubu na Kiziwi anavanjiliwa na Kupilikana [Hình 22. Jesus and the Deaf and Dumb Man]

1:23

22. Munu anave Bubu na Kiziwi anavanjiliwa na Kupilikana [Hình 22. Jesus and the Deaf and Dumb Man]

Yesu amponya Kipofu [Hình 23. Jesus Makes a Blind Man See]

1:18

23. Yesu amponya Kipofu [Hình 23. Jesus Makes a Blind Man See]

Nguvu janga Yesujinshinda Nandenga [Hình 24. Jesus Heals a Boy with a Demon]

3:12

24. Nguvu janga Yesujinshinda Nandenga [Hình 24. Jesus Heals a Boy with a Demon]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2015 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?