Vanu Vave na Jimongo Janga Mnungu - Makonde

: 65055
: 1:10:03
: Makonde

Ulongoledi ♦ Yakobo Analambila [1. The Two Brothers]

4:20

1. Ulongoledi ♦ Yakobo Analambila [1. The Two Brothers]

Ndoto yanga Yakobo [2. Jacob's Dream]

2:35

2. Ndoto yanga Yakobo [2. Jacob's Dream]

Yakobo na Labani [3. Jacob and Laban]

2:40

3. Yakobo na Labani [3. Jacob and Laban]

Yakobo akajana na Mnungu [4. Jacob Meets God]

2:17

4. Yakobo akajana na Mnungu [4. Jacob Meets God]

Ndoto yanga Yusufu [5. Joseph's Dream]

2:03

5. Ndoto yanga Yusufu [5. Joseph's Dream]

Yusufu Vansumisijwi kama Mtumwa [6. Joseph is Sold]

2:56

6. Yusufu Vansumisijwi kama Mtumwa [6. Joseph is Sold]

Yusufu Panavere Kuutumwa aneku Misiri [7. Joseph and the Wicked Woman]

3:05

7. Yusufu Panavere Kuutumwa aneku Misiri [7. Joseph and the Wicked Woman]

Yusufu Mnugereza [8. Joseph in Prison]

3:39

8. Yusufu Mnugereza [8. Joseph in Prison]

Ndoto yanga Mfalme [9. The King's Dream]

3:32

9. Ndoto yanga Mfalme [9. The King's Dream]

Yusufu Atawala Misiri [10. Joseph Rules in Egypt]

5:35

10. Yusufu Atawala Misiri [10. Joseph Rules in Egypt]

Yusufu Ajitambulisha kwa Avanung'unu Vake [11. Joseph Revealed to His Brothers]

4:58

11. Yusufu Ajitambulisha kwa Avanung'unu Vake [11. Joseph Revealed to His Brothers]

Israeli na Yusufu Vakojana Kavila Misiri [12. Jacob and Joseph in Egypt]

4:36

12. Israeli na Yusufu Vakojana Kavila Misiri [12. Jacob and Joseph in Egypt]

Mwana Mussa [13. Baby Moses]

3:25

13. Mwana Mussa [13. Baby Moses]

Musa na Kijiti jiyaka Moto [14. Moses and the Burning Bush]

2:46

14. Musa na Kijiti jiyaka Moto [14. Moses and the Burning Bush]

Musa Auya Misiri [15. Moses Returns to the King]

1:48

15. Musa Auya Misiri [15. Moses Returns to the King]

Pasaka [16. The Sacrificed Lamb]

2:03

16. Pasaka [16. The Sacrificed Lamb]

Vana va Israeli vavuka Bahali ya Shamu [17. Through the Sea]

2:42

17. Vana va Israeli vavuka Bahali ya Shamu [17. Through the Sea]

Valimana na Medi Kuilanga [18. Food and Water in the Desert]

3:34

18. Valimana na Medi Kuilanga [18. Food and Water in the Desert]

Amri janga Mnungu [19. Moses on the Mountain of God]

2:00

19. Amri janga Mnungu [19. Moses on the Mountain of God]

Nyoka wa Shaba [20. The Snake on the Pole]

2:13

20. Nyoka wa Shaba [20. The Snake on the Pole]

Kiongozi Nkulu kuliko Musa [21. Jesus Feeds the People]

2:00

21. Kiongozi Nkulu kuliko Musa [21. Jesus Feeds the People]

Yesu alenje na Musa [22. Jesus Speaks with Moses]

2:33

22. Yesu alenje na Musa [22. Jesus Speaks with Moses]

Yesu Anihuwa kwa ajili Yetu [23. Jesus Died for Us]

1:11

23. Yesu Anihuwa kwa ajili Yetu [23. Jesus Died for Us]

Yesu Avehai Lelo [24. Jesus in Heaven]

1:22

24. Yesu Avehai Lelo [24. Jesus in Heaven]

Copyright © 2015 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

.

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach