Mnungu anepo Mwanzo [Nhìn, nghe và sống 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời] - Makonde

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Tên chương trình: 65054
Các tin tức cập nhật: 57:38
Ngôn ngữ: Makonde
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Ulongoledi ♦ Adamu na Vakoko [Lời giới thiệu ▪ Hình 1. Adam and the Animals]

2:42

1. Ulongoledi ♦ Adamu na Vakoko [Lời giới thiệu ▪ Hình 1. Adam and the Animals]

Vinu Vyohe Mwanadamu Valembela [Hình 2. A Wife for Adam]

1:34

2. Vinu Vyohe Mwanadamu Valembela [Hình 2. A Wife for Adam]

Dhambi Chihinjidile Pachilambo [Hình 3. The Snake in the Garden]

1:47

3. Dhambi Chihinjidile Pachilambo [Hình 3. The Snake in the Garden]

Matokeo la Dhambi [Hình 4. Adam and Eve Outside the Garden]

1:23

4. Matokeo la Dhambi [Hình 4. Adam and Eve Outside the Garden]

Nuhu Munu wa Haki [Hình 5. Noah and the Great Boat]

1:59

5. Nuhu Munu wa Haki [Hình 5. Noah and the Great Boat]

Mafuriko Nkuida [Hình 6. The Great Flood]

2:03

6. Mafuriko Nkuida [Hình 6. The Great Flood]

Inyingamo na Ahadi Yanga Mnungu [Hình 7. The Rainbow and God's Promise]

2:39

7. Inyingamo na Ahadi Yanga Mnungu [Hình 7. The Rainbow and God's Promise]

Kizazi Changa Mnungu [Hình 8. The Tower of Babel]

2:06

8. Kizazi Changa Mnungu [Hình 8. The Tower of Babel]

Ayubu Munu Mkamilifu [Hình 9. Gióp Worships God]

2:11

9. Ayubu Munu Mkamilifu [Hình 9. Gióp Worships God]

Wakati wa Mateso Makulu [Hình 10. Gióp in Mourning]

2:45

10. Wakati wa Mateso Makulu [Hình 10. Gióp in Mourning]

Mateso Langa Ayubu [Hình 11. Gióp Suffers]

3:54

11. Mateso Langa Ayubu [Hình 11. Gióp Suffers]

Kupona Kwanga Ayubu [Hình 12. Gióp is Restored]

1:55

12. Kupona Kwanga Ayubu [Hình 12. Gióp is Restored]

Abramu Antii Mnungu [Hình 13. Abraham Leaves His Home]

1:36

13. Abramu Antii Mnungu [Hình 13. Abraham Leaves His Home]

Uchaguzi Mbaya [Hình 14. Abraham and Lot]

2:43

14. Uchaguzi Mbaya [Hình 14. Abraham and Lot]

Abramu Amsaidi Lutu [Hình 15. Abraham Meets the King of Peace]

2:47

15. Abramu Amsaidi Lutu [Hình 15. Abraham Meets the King of Peace]

Mnungu Amwing'a Abramu Ahadi [Hình 16. Abraham Counts the Stars]

2:33

16. Mnungu Amwing'a Abramu Ahadi [Hình 16. Abraham Counts the Stars]

Kuvalengwa Kwanga Ishmaeli [Hình 17. The Baby Ishmael]

2:44

17. Kuvalengwa Kwanga Ishmaeli [Hình 17. The Baby Ishmael]

Abramu Ahaidiwa na Mnungu [Hình 18. Sarah Laughs]

2:58

18. Abramu Ahaidiwa na Mnungu [Hình 18. Sarah Laughs]

Ibrahimu Anavahurumi Vanu Va Sodoma [Hình 19. Abraham Prays for Sodom]

2:36

19. Ibrahimu Anavahurumi Vanu Va Sodoma [Hình 19. Abraham Prays for Sodom]

Mnungu Amninga Ibrahimu [Hình 20. Abraham's Sacrifice]

3:05

20. Mnungu Amninga Ibrahimu [Hình 20. Abraham's Sacrifice]

Mjawe Isaka [Hình 21. Old Abraham and His Servant]

2:48

21. Mjawe Isaka [Hình 21. Old Abraham and His Servant]

Ahadi janga Mnungu [Hình 22. Jesus is Born]

1:12

22. Ahadi janga Mnungu [Hình 22. Jesus is Born]

Yesu Aniida Kw Ajili yetu [Hình 23. The Death of Jesus]

2:24

23. Yesu Aniida Kw Ajili yetu [Hình 23. The Death of Jesus]

Ishi kwa Kuokolewa [Hình 24. Jesus is Alive!]

3:05

24. Ishi kwa Kuokolewa [Hình 24. Jesus is Alive!]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2015 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?