Tsonga Các bài hát by MEMA - Tsonga

Bản nghe này có hữu ích không?

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca

Tên chương trình: 64790
Các tin tức cập nhật: 25:13
Ngôn ngữ: Tsonga

Tài liệu tải về và đặt mua

Ons loof Jesus, want Hy is die Een wat aan ons lewe gee

1:43

1. Ons loof Jesus, want Hy is die Een wat aan ons lewe gee

U Wat Kom van die Lande Waar die Mense Nog Verlore Gaan

2:01

2. U Wat Kom van die Lande Waar die Mense Nog Verlore Gaan

Maak Gou en Gaan Roep Hulle. Nooi Hulle Uit

1:40

3. Maak Gou en Gaan Roep Hulle. Nooi Hulle Uit

U Grootte Jehova. U Regverdige God

1:32

4. U Grootte Jehova. U Regverdige God

Laat Ons Jehova Dank

1:54

5. Laat Ons Jehova Dank

Luister na die Woorde van Jesus

2:17

6. Luister na die Woorde van Jesus

Plant terwyl die Dag Nog Breek

2:56

7. Plant terwyl die Dag Nog Breek

My Heer en My Vader

0:58

8. My Heer en My Vader

Hoe Heerlik is dit Waar die Harte van die Gelowiges Bymekaar

1:06

9. Hoe Heerlik is dit Waar die Harte van die Gelowiges Bymekaar

Jesus is Onse Heer

0:57

10. Jesus is Onse Heer

Ons Almal van die Land, Kom Laat Ons Buig Voor Jehova

1:39

11. Ons Almal van die Land, Kom Laat Ons Buig Voor Jehova

Jesus Regeer Alles. Die Hemel en die Aarde

1:31

12. Jesus Regeer Alles. Die Hemel en die Aarde

Die Goeie Herder het aan die Mense Gesê

1:23

13. Die Goeie Herder het aan die Mense Gesê

Jesus, U Kerk het hier Vergader

0:39

14. Jesus, U Kerk het hier Vergader

Vandag is die Dag om te Rus

1:52

15. Vandag is die Dag om te Rus

Die Heidene het Verlore Gegaan

0:58

16. Die Heidene het Verlore Gegaan

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright Status Uncertain. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?