Nhìn, nghe và sống 8 Công việc của Đức Thánh Linh - Afan Munyoyaya

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 64336
Các tin tức cập nhật: 32:02
Ngôn ngữ: Afan Munyoyaya
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Lời giới thiệu

0:35

1. Lời giới thiệu

Hình 1. Jesus Goes up to Heaven

1:15

2. Hình 1. Jesus Goes up to Heaven

Hình 2. The Holy Spirit Comes with Fire

0:59

3. Hình 2. The Holy Spirit Comes with Fire

Hình 3. Peter Preaches to the People

0:59

4. Hình 3. Peter Preaches to the People

Hình 4. The Church Family

1:20

5. Hình 4. The Church Family

Hình 5. A Crippled Beggar is Healed

1:09

6. Hình 5. A Crippled Beggar is Healed

Hình 6. Peter and the Woman who Lied

1:27

7. Hình 6. Peter and the Woman who Lied

Hình 7. Stephen is Killed

1:15

8. Hình 7. Stephen is Killed

Hình 8. The Ethiopian Traveller

1:32

9. Hình 8. The Ethiopian Traveller

Hình 9. Peter's Vision of the Animals

1:07

10. Hình 9. Peter's Vision of the Animals

Hình 10. Peter and the Rô-ma

1:23

11. Hình 10. Peter and the Rô-ma

Hình 11. Peter in Prison

1:06

12. Hình 11. Peter in Prison

Hình 12. Peter and His Friends

1:12

13. Hình 12. Peter and His Friends

Lời giới thiệu to Part 2

0:33

14. Lời giới thiệu to Part 2

Hình 13. The Light and the Voice from Heaven

1:09

15. Hình 13. The Light and the Voice from Heaven

Hình 14. Blind Paul and Ananias

1:11

16. Hình 14. Blind Paul and Ananias

Hình 15. The Church Prays for Paul and Barnabas

1:25

17. Hình 15. The Church Prays for Paul and Barnabas

Hình 16. Paul Preaches about Jesus

1:35

18. Hình 16. Paul Preaches about Jesus

Hình 17. Paul's Vision of the Man

1:11

19. Hình 17. Paul's Vision of the Man

Hình 18. Paul and Silas in the Earthquake

1:34

20. Hình 18. Paul and Silas in the Earthquake

Hình 19. Paul and the Altar to the Unknown God

1:25

21. Hình 19. Paul and the Altar to the Unknown God

Hình 20. Paul is Taken to Court

1:23

22. Hình 20. Paul is Taken to Court

Hình 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews

1:13

23. Hình 21. Soldiers Rescue Paul from the Jews

Hình 22. Paul Preaches to Kings

1:16

24. Hình 22. Paul Preaches to Kings

Hình 23. The Shipwreck

1:14

25. Hình 23. The Shipwreck

Hình 24. Paul as a Prisoner in Rome

1:23

26. Hình 24. Paul as a Prisoner in Rome

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2013 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?