Tin mừng Reader 5 - Aekyom

Bản nghe này có hữu ích không?

Các phần thuyết minh bằng âm thanh hoặc video về các câu chuyện trong Kinh thánh ở dạng tóm tắt hoặc đã được phiên dịch.

Tên chương trình: 63677
Ngôn ngữ: Aekyom

Các tin tức cập nhật: 56:39

Intrroduction to Book 5. An Angel Comes to Mary Lu-ca 1:26-38

4:29

1. Intrroduction to Book 5. An Angel Comes to Mary Lu-ca 1:26-38

An Angel Comes to Mary Lu-ca 2:3-20

3:42

2. An Angel Comes to Mary Lu-ca 2:3-20

Boy Jesus Visits Temple in Jerusalem Lu-ca 2:41-52

2:40

3. Boy Jesus Visits Temple in Jerusalem Lu-ca 2:41-52

Jesus Is Baptized Lu-ca 3:21-22

0:51

4. Jesus Is Baptized Lu-ca 3:21-22

The Sower and the Seed Lu-ca 8:4-15

3:34

5. The Sower and the Seed Lu-ca 8:4-15

Peace for a Storm Lu-ca 8:22-25

1:19

6. Peace for a Storm Lu-ca 8:22-25

The Good Samaritan Lu-ca 10:25-37

3:05

7. The Good Samaritan Lu-ca 10:25-37

A Woman Is Healed Lu-ca 13:10-17

1:54

8. A Woman Is Healed Lu-ca 13:10-17

Jesus with Tax Collectors and Sinners Lu-ca 15:1-3

0:44

9. Jesus with Tax Collectors and Sinners Lu-ca 15:1-3

The Lost Sheep Lu-ca 15:3-7

1:11

10. The Lost Sheep Lu-ca 15:3-7

The Lost Coin Lu-ca 15:8-10

0:56

11. The Lost Coin Lu-ca 15:8-10

Con trai đã mất Lu-ca 15:11-32

4:23

12. Con trai đã mất Lu-ca 15:11-32

Jesus Heals Ten Lepers Lu-ca 17:12-19

1:41

13. Jesus Heals Ten Lepers Lu-ca 17:12-19

Jesus Predicts His Death Lu-ca 18:31-34

1:18

14. Jesus Predicts His Death Lu-ca 18:31-34

Zacchaeus Climbs a Tree Lu-ca 19:1-9

2:17

15. Zacchaeus Climbs a Tree Lu-ca 19:1-9

Triumphal Entry Lu-ca 19:28-38

2:04

16. Triumphal Entry Lu-ca 19:28-38

The Last Supper Lu-ca 22:7-23

3:06

17. The Last Supper Lu-ca 22:7-23

Jesus before Pilate and Herod Lu-ca 23:1-12

3:04

18. Jesus before Pilate and Herod Lu-ca 23:1-12

Pilate Sentences Jesus Lu-ca 23:13-25

2:46

19. Pilate Sentences Jesus Lu-ca 23:13-25

Jesus Is Crucified Lu-ca 23:26-43

3:57

20. Jesus Is Crucified Lu-ca 23:26-43

Jesus Dies Lu-ca 23:44-47

0:51

21. Jesus Dies Lu-ca 23:44-47

Jesus Is Buried Lu-ca 23:50-56

1:23

22. Jesus Is Buried Lu-ca 23:50-56

Jesus Is Risen Lu-ca 24:1-12

2:27

23. Jesus Is Risen Lu-ca 24:1-12

Jesus Appears and Ascends to Heaven Lu-ca 24:36-53

2:44

24. Jesus Appears and Ascends to Heaven Lu-ca 24:36-53

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 1985 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?