Câu chuyện Kinh thánh - Arifama

Bản nghe này có hữu ích không?

Các phần thuyết minh bằng âm thanh hoặc video về các câu chuyện trong Kinh thánh ở dạng tóm tắt hoặc đã được phiên dịch.

Tên chương trình: 63556
Ngôn ngữ: Arifama

Các tin tức cập nhật: 1:44:06

Creation of Man

2:02

1. Creation of Man

Fall of Man

4:12

2. Fall of Man

Cain & Abel

2:50

3. Cain & Abel

Abraham & 3 Visitors

4:11

4. Abraham & 3 Visitors

God Tested Abraham

3:30

5. God Tested Abraham

Bài hát: Dancing in the Lord

1:59

6. Bài hát: Dancing in the Lord

Israel Asks for A King

1:44

7. Israel Asks for A King

Samuel Anoints David

3:19

8. Samuel Anoints David

David & Abigail

12:47

9. David & Abigail

Bài hát: I Am Happy

3:38

10. Bài hát: I Am Happy

God's Promise to David

4:39

11. God's Promise to David

David & Bathsheba

3:41

12. David & Bathsheba

Nathan Confronts David

2:50

13. Nathan Confronts David

Solomon Asks For Wisdom

6:17

14. Solomon Asks For Wisdom

Nhạc dạo

1:13

15. Nhạc dạo

Giăng the Baptist

3:22

16. Giăng the Baptist

Birth of Jesus is Announced

2:28

17. Birth of Jesus is Announced

Birth of Jesus

1:42

18. Birth of Jesus

Visit of Magi

6:14

19. Visit of Magi

Dedication of Jesus in The Temple

3:16

20. Dedication of Jesus in The Temple

Bài hát: You Came to Give us Life

3:01

21. Bài hát: You Came to Give us Life

The Lord's Supper

2:57

22. The Lord's Supper

Jesus Predicts His Death

4:00

23. Jesus Predicts His Death

Jesus' Trial

2:23

24. Jesus' Trial

Death of Jesus

3:07

25. Death of Jesus

Bài hát: You Are Lord of My Life

4:43

26. Bài hát: You Are Lord of My Life

Jesus is Risen From the Dead

2:51

27. Jesus is Risen From the Dead

Ma-thi-ơ 24:1-51 End of The Age

3:43

28. Ma-thi-ơ 24:1-51 End of The Age

Nhạc dạo

1:13

29. Nhạc dạo

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2011 GRN & BTA-PNG. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?