Mamamili Wangka Julyjujanu [Selections from Genesis 1 - 18] - Martu Wangka

Bản nghe này có hữu ích không?

Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary.

Tên chương trình: 63476
Thứ tiếng: Martu Wangka

Thời lượng chương trình: 1:29:11

Nyayuku-n Mama [How Great Thou Art]

3:40

1. Nyayuku-n Mama [How Great Thou Art]

Genesis 1:1-5

1:22

2. Genesis 1:1-5

Genesis 1:6-8

0:48

3. Genesis 1:6-8

Genesis 1:9-13

2:27

4. Genesis 1:9-13

Genesis 1:14-19

2:16

5. Genesis 1:14-19

Genesis 1:20-23

1:43

6. Genesis 1:20-23

Genesis 1:24-31

4:25

7. Genesis 1:24-31

Bài hát: Mama Wankalarni

1:02

8. Bài hát: Mama Wankalarni

Genesis 2:1-4

1:12

9. Genesis 2:1-4

Genesis 2:25-Genesis 3:6

2:49

10. Genesis 2:25-Genesis 3:6

Genesis 3:7

0:29

11. Genesis 3:7

Genesis 3:8-13

1:50

12. Genesis 3:8-13

Genesis 3:14-21

5:27

13. Genesis 3:14-21

Genesis 3:22-24

3:16

14. Genesis 3:22-24

Genesis 4:1-7

2:11

15. Genesis 4:1-7

Genesis 4:8-10

1:13

16. Genesis 4:8-10

Genesis 4:1-14

1:10

17. Genesis 4:1-14

Genesis 4:15-16

1:00

18. Genesis 4:15-16

Mama-Lampa Kunyjunyu [God is so Good]

0:38

19. Mama-Lampa Kunyjunyu [God is so Good]

Genesis 6:5-12

2:02

20. Genesis 6:5-12

Genesis 6:13-22

2:46

21. Genesis 6:13-22

Genesis 7:1-24

4:44

22. Genesis 7:1-24

Genesis 8:1-12

2:04

23. Genesis 8:1-12

Genesis 8:13-22

4:08

24. Genesis 8:13-22

Genesis 9:1-17

3:09

25. Genesis 9:1-17

Marninpungamala Mama [Come bless the Lord]

1:15

26. Marninpungamala Mama [Come bless the Lord]

Genesis 11:1-9

2:42

27. Genesis 11:1-9

Genesis 11:10-26

1:09

28. Genesis 11:10-26

Genesis 11:27-32

1:03

29. Genesis 11:27-32

Bài hát: Wama Puta Jurra

0:36

30. Bài hát: Wama Puta Jurra

Genesis 12:1-3

1:42

31. Genesis 12:1-3

Genesis 12:4-5

0:31

32. Genesis 12:4-5

Genesis 12:6-9

1:03

33. Genesis 12:6-9

Genesis 13:1-9

1:57

34. Genesis 13:1-9

Genesis 13:10-13

1:11

35. Genesis 13:10-13

Genesis 13:14-18

1:14

36. Genesis 13:14-18

Genesis 14:11-16

1:57

37. Genesis 14:11-16

Genesis 14:17-24

3:14

38. Genesis 14:17-24

Genesis 15:1-4

1:20

39. Genesis 15:1-4

Genesis 15:5-16

3:23

40. Genesis 15:5-16

Genesis 15:17-21

1:02

41. Genesis 15:17-21

Genesis 16:1-6

1:18

42. Genesis 16:1-6

Genesis 17:1-27

1:48

43. Genesis 17:1-27

Genesis 18:1-15

2:33

44. Genesis 18:1-15

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2010 GRN & WBTA. Scripture text copyright Wycliffe Bible Translators-Australia. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên lạc với chúng tôi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Về những bản thu âm thanh của chúng tôi

GRN có cả các câu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, Các công cụ học Kinh Thánh, các bài hát Phúc âm, nhạc Thiên Chúa và các thông điệp được dịch ra tên 6000 ngôn ngữ và ký hiệu trên thế giới, phần lớn là để tải miễn phí. Quá quên thuộc với các tôn chỉ Thiên Chúa giáo và nhà thờ Thiên Chúa Giao, các bài ghi âm mp3 và kịch bản rất thích hợp cho các mục đích giảng dạy và nuôi dưỡng đức tin cũng như sử dụng chúng trong mô trường Thiên chúa Giáo. Được sử dụng hoặc hát bời những người bản ngữ từ trái tim, các câu chuyện Kinh Thánh, bài hát và âm nhạc hướng tới việc truyền tải thông điệp của Chúa theo những các khác nhau của các nền văn hóa và đặc biệt là xảy ra trong các xã hội truyền khẩu