Waare ma de coore [Tin mừng] - Tupuri

Bản nghe này có hữu ích không?

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Tên chương trình: 62764
Ngôn ngữ: Tupuri

Các tin tức cập nhật: 40:39

De maaga tamsir bay jonge daa mo no [Tranh 1: In the Beginning ▪ The creation]

4:34

1. De maaga tamsir bay jonge daa mo no [Tranh 1: In the Beginning ▪ The creation]

Baa waa re [Tranh 2: The Word of God]

0:40

2. Baa waa re [Tranh 2: The Word of God]

Jonge tamsiri [Tranh 3: Creation]

0:41

3. Jonge tamsiri [Tranh 3: Creation]

Adam wo de Eve [Tranh 4: Adam and Eve]

1:15

4. Adam wo de Eve [Tranh 4: Adam and Eve]

Cain wo de Abel [Tranh 5: Cain and Abel]

0:33

5. Cain wo de Abel [Tranh 5: Cain and Abel]

Daage mani na we no [Tranh 6: Noah's Ark]

1:13

6. Daage mani na we no [Tranh 6: Noah's Ark]

Mange bii ma ti tamsir no [Tranh 7: The Flood]

0:56

7. Mange bii ma ti tamsir no [Tranh 7: The Flood]

abraham Sara wo de Isaac [Tranh 8: Abraham, Sarah and Isaac]

1:06

8. abraham Sara wo de Isaac [Tranh 8: Abraham, Sarah and Isaac]

Moise de jag lingui ma ni Baa na [Tranh 9: Moses and the Law of God]

0:38

9. Moise de jag lingui ma ni Baa na [Tranh 9: Moses and the Law of God]

Jag lingui ma h wal wo no [Tranh 10: The Ten Commandments]

0:45

10. Jag lingui ma h wal wo no [Tranh 10: The Ten Commandments]

Silgi jag ma ti blagge no [Tranh 11: Sacrifice for Sin]

1:04

11. Silgi jag ma ti blagge no [Tranh 11: Sacrifice for Sin]

Je peele Baa wo de Marie [Tranh 12: A Saviour Promised]

1:08

12. Je peele Baa wo de Marie [Tranh 12: A Saviour Promised]

Bingi Yeso [Tranh 13: The Birth of Jesus]

1:03

13. Bingi Yeso [Tranh 13: The Birth of Jesus]

Klee Yeso [Tranh 14: Jesus the Teacher]

1:24

14. Klee Yeso [Tranh 14: Jesus the Teacher]

Feere mbudgi mani Yeso wo no [Tranh 15: Miracles of Jesus]

0:35

15. Feere mbudgi mani Yeso wo no [Tranh 15: Miracles of Jesus]

Yeso jong bone [Tranh 16: Jesus Suffers]

1:01

16. Yeso jong bone [Tranh 16: Jesus Suffers]

Yeeso huu go cing ti koo ma de larga'a [Tranh 17: Jesus is Crucified]

1:05

17. Yeeso huu go cing ti koo ma de larga'a [Tranh 17: Jesus is Crucified]

Yeeso kal go cing [Tranh 18: The Resurrection ▪ Thank Jesus]

2:35

18. Yeeso kal go cing [Tranh 18: The Resurrection ▪ Thank Jesus]

Yeeso wo de Thomas [Tranh 19: Thomas Believes]

0:47

19. Yeeso wo de Thomas [Tranh 19: Thomas Believes]

Yeeso raw cing [Tranh 20: The Ascension]

1:06

20. Yeeso raw cing [Tranh 20: The Ascension]

Koo ma de larga'a ma ni Yeso no [Tranh 21: The Empty Cross]

0:46

21. Koo ma de larga'a ma ni Yeso no [Tranh 21: The Empty Cross]

Faage mo bog wo no [Tranh 22: The Two Roads]

1:27

22. Faage mo bog wo no [Tranh 22: The Two Roads]

Paare Yeeso wo [Tranh 23: God's Children]

0:23

23. Paare Yeeso wo [Tranh 23: God's Children]

Egre baa [Tranh 24: Born Again]

0:36

24. Egre baa [Tranh 24: Born Again]

Age nenterse [Tranh 25: The Holy Spirit Comes]

0:51

25. Age nenterse [Tranh 25: The Holy Spirit Comes]

Seele ma nen podage [Tranh 26: Walking in the Light]

0:35

26. Seele ma nen podage [Tranh 26: Walking in the Light]

Na a mo da tamsir wa [Tranh 27: A New Person]

0:35

27. Na a mo da tamsir wa [Tranh 27: A New Person]

Werpiira da awe naare bay wo [Tranh 28: The Christian Family]

0:28

28. Werpiira da awe naare bay wo [Tranh 28: The Christian Family]

Daawe jar hee bay wo [Tranh 29: Love Your Enemies]

0:36

29. Daawe jar hee bay wo [Tranh 29: Love Your Enemies]

Yeso ding wang ma bong no [Tranh 30: Jesus is the Powerful One]

0:35

30. Yeso ding wang ma bong no [Tranh 30: Jesus is the Powerful One]

Anii soore wo [Tranh 31: Casting out Evil Spirits]

0:29

31. Anii soore wo [Tranh 31: Casting out Evil Spirits]

Na a mang ding blam Yeeso [Tranh 32: Temptation]

0:44

32. Na a mang ding blam Yeeso [Tranh 32: Temptation]

Hayga naa jong blagge we no [Tranh 33: If We Sin]

0:43

33. Hayga naa jong blagge we no [Tranh 33: If We Sin]

ceege [Tranh 34: Sickness]

0:36

34. ceege [Tranh 34: Sickness]

Huuli [Tranh 35: Death]

0:31

35. Huuli [Tranh 35: Death]

Hongese Yeeso [Tranh 36: The Body of Christ]

0:49

36. Hongese Yeeso [Tranh 36: The Body of Christ]

Taygo se kee [Tranh 37: Meeting for Worship]

0:32

37. Taygo se kee [Tranh 37: Meeting for Worship]

Ferge Yeeso Krist le [Tranh 38: Jesus Will Return]

0:32

38. Ferge Yeeso Krist le [Tranh 38: Jesus Will Return]

Leege mbeere [Tranh 39: Bearing Fruit]

0:49

39. Leege mbeere [Tranh 39: Bearing Fruit]

Sii waare ma de coore mani Yeeso n go ne Jar bwii [Tranh 40: Witnessing ▪ Nous sommes venus chercher les ames perdues]

3:34

40. Sii waare ma de coore mani Yeeso n go ne Jar bwii [Tranh 40: Witnessing ▪ Nous sommes venus chercher les ames perdues]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2007 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

"Tin tốt lành' bằng âm thanh và hình ảnh - Bộ âm thanh hình ảnh này có 40 hình ảnh để trình bày một cái nhìn tổng quan của Kinh Thánh từ thoi ky Kien tao toi Chúa Kitô. Nó bao gồm các thông điệp cứu độ và giảng dạy cơ bản về đời sống Kitô hữu. Nó có sẵn trong hơn 1300 ngôn ngữ.

Liên văn phòng gần nhất để biết thêm thông tin.

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?