- Nyole

: 5941
: 43:30
: Nyole

The House on the Rock

3:44

1. The House on the Rock

Thy Word Obeying

3:45

2. Thy Word Obeying

Jesus Calms the Storm

3:26

3. Jesus Calms the Storm

Jesus Whispers Peace

3:36

4. Jesus Whispers Peace

Follow Me

3:40

5. Follow Me

Jesus Crucified

3:34

6. Jesus Crucified

Resurrection

3:29

7. Resurrection

Jesus is Risen

3:23

8. Jesus is Risen

Beautiful Home

3:48

9. Beautiful Home

My Heart is in Heaven

3:29

10. My Heart is in Heaven

His Yoke is Easy

3:42

11. His Yoke is Easy

My Name is There

3:47

12. My Name is There

Copyright © 1956 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

.

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons