Jesus Story - Tiếng Việt

Bản nghe này có hữu ích không?

Một vở kịch nói dừa trên bộ phim về Chúa Jesus được dựng nên từ sách phúc âm Luca trong Kinh thánh

Tên chương trình: 37560
Thứ tiếng: Tiếng Việt

Thời lượng chương trình: 1:27:46

Jesus Story 1 of 2 - Track 1

2:34

1. Jesus Story 1 of 2 - Track 1

Jesus Story 1 of 2 - Track 2

6:33

2. Jesus Story 1 of 2 - Track 2

Jesus Story 1 of 2 - Track 3

4:28

3. Jesus Story 1 of 2 - Track 3

Jesus Story 1 of 2 - Track 4

3:07

4. Jesus Story 1 of 2 - Track 4

Jesus Story 1 of 2 - Track 5

3:38

5. Jesus Story 1 of 2 - Track 5

Jesus Story 1 of 2 - Track 6

4:38

6. Jesus Story 1 of 2 - Track 6

Jesus Story 1 of 2 - Track 7

3:37

7. Jesus Story 1 of 2 - Track 7

Jesus Story 1 of 2 - Track 8

3:39

8. Jesus Story 1 of 2 - Track 8

Jesus Story 1 of 2 - Track 9

3:45

9. Jesus Story 1 of 2 - Track 9

Jesus Story 1 of 2 - Track 10

3:28

10. Jesus Story 1 of 2 - Track 10

Jesus Story 1 of 2 - Track 11

2:54

11. Jesus Story 1 of 2 - Track 11

Jesus Story 2 of 2 - Track 12

4:24

12. Jesus Story 2 of 2 - Track 12

Jesus Story 2 of 2 - Track 13

2:56

13. Jesus Story 2 of 2 - Track 13

Jesus Story 2 of 2 - Track 14

3:26

14. Jesus Story 2 of 2 - Track 14

Jesus Story 2 of 2 - Track 15

4:05

15. Jesus Story 2 of 2 - Track 15

Jesus Story 2 of 2 - Track 16

3:04

16. Jesus Story 2 of 2 - Track 16

Jesus Story 2 of 2 - Track 17

4:31

17. Jesus Story 2 of 2 - Track 17

Jesus Story 2 of 2 - Track 18

3:49

18. Jesus Story 2 of 2 - Track 18

Jesus Story 2 of 2 - Track 19

2:01

19. Jesus Story 2 of 2 - Track 19

Jesus Story 2 of 2 - Track 20

5:35

20. Jesus Story 2 of 2 - Track 20

Jesus Story 2 of 2 - Track 21

5:00

21. Jesus Story 2 of 2 - Track 21

Jesus Story 2 of 2 - Track 22

6:24

22. Jesus Story 2 of 2 - Track 22

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2005 Jesus Film Project. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên lạc với chúng tôi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Về những bản thu âm thanh của chúng tôi

GRN có cả các câu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, Các công cụ học Kinh Thánh, các bài hát Phúc âm, nhạc Thiên Chúa và các thông điệp được dịch ra tên 6000 ngôn ngữ và ký hiệu trên thế giới, phần lớn là để tải miễn phí. Quá quên thuộc với các tôn chỉ Thiên Chúa giáo và nhà thờ Thiên Chúa Giao, các bài ghi âm mp3 và kịch bản rất thích hợp cho các mục đích giảng dạy và nuôi dưỡng đức tin cũng như sử dụng chúng trong mô trường Thiên chúa Giáo. Được sử dụng hoặc hát bời những người bản ngữ từ trái tim, các câu chuyện Kinh Thánh, bài hát và âm nhạc hướng tới việc truyền tải thông điệp của Chúa theo những các khác nhau của các nền văn hóa và đặc biệt là xảy ra trong các xã hội truyền khẩu

Thông tin liên quan