Trở thành bạn của Chúa - Bamali

Is this recording useful?

Tuyển tập các truyện tích Kinh thánh bằng âm thanh và thông điêoj truyền giảng đem đến những giải thích về sự cứu rỗi và dạy dỗ về niềm tin Cơ đốc

Program Number: 30220
Program Length: 58:25
Language name: Bamali

Downloads and Ordering

Creation Story ▪ Man Falls ▪ Noah ▪ The Birth of Jesus ▪ Jesus Heals and Forgives ▪ The Gadarene ▪ Christ's Death and Resurrection ▪ The Challenge

29:12

1. Creation Story ▪ Man Falls ▪ Noah ▪ The Birth of Jesus ▪ Jesus Heals and Forgives ▪ The Gadarene ▪ Christ's Death and Resurrection ▪ The Challenge

Creation Story ▪ Man Falls ▪ Noah ▪ The Birth of Jesus ▪ Jesus Heals and Forgives ▪ The Gadarene ▪ Christ's Death and Resurrection ▪ The Challenge

29:12

2. Creation Story ▪ Man Falls ▪ Noah ▪ The Birth of Jesus ▪ Jesus Heals and Forgives ▪ The Gadarene ▪ Christ's Death and Resurrection ▪ The Challenge

Notes about the recording

Previously titled 'Words of Life'. Same content on both sides.

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 2000 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact the Feedback Line.

Related information

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?