Kenyan Sign Language ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Kenyan Sign Language
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: xki
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 19333
Phạm vi ngôn ngữ: ISO Language
Trạng thái ngôn ngữ: Sign Language

Các bài đã có sẵn bằng Kenyan Sign Language

Hiện tại chúng tôi chưa có bản thu nào khả dụng cho ngôn ngữ này.

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Bible Stories - Kenyan Sign Language - DOOR International version - (Bible.is)

Tên gọi khác cho Kenyan Sign Language

KSL
LAK
肯尼亚手语
肯尼亞手語

Nơi Kenyan Sign Language được nói

Kenya

Các ngôn ngữ liên quan đến Kenyan Sign Language

Nhóm người nói Kenyan Sign Language

Deaf;

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.