Vai ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Vai
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: vai
Phạm vi ngôn ngữ: ISO Language
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 210
IETF Language Tag: vai
 

Mẫu của Vai

Vai - Noah.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Vai

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Lời sự sống

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Tin mừng for New Readers Book 1 and 2

Các phần thuyết minh bằng âm thanh hoặc video về các câu chuyện trong Kinh thánh ở dạng tóm tắt hoặc đã được phiên dịch.

Tải xuống Vai

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film Project films - Vai - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Vai - (Faith Comes By Hearing)

Tên gọi khác cho Vai

Bahasa Vai
Gallinas
Gallines
Vaï
Vai-Sprache
Vei
Vy
Ваи
瓦伊語
瓦伊语

Nơi Vai được nói

Liberia
Sierra Leone

Nhóm người nói Vai

Vai

Thông tin về Vai

Các thông tin khác: Also semi-literate in (Arabic, English), Understand Mende; Accult. The Vai script was the first one to be written in Liberia. NT has been done by Lutheran Bib. Trans, there are 3 denominations with growing churches in Vai.

Dân số: 132,000

Trình độ học vấn: 45

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.