Toubbou ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Toubbou
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: tuq
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 3098
Phạm vi ngôn ngữ: ISO Language
Trạng thái ngôn ngữ: Verified

Mẫu của Toubbou

Toubbou - Noah.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Toubbou

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Lời sự sống

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Tải xuống Toubbou

Tên gọi khác cho Toubbou

Daza
Gorane
Kreda
Tebou
Tebu
Teda
Teda-Daza
Tedaga (Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO)
Teda: Tubu
Tibbu
Toda
Todaga
Todga
Toubou
Tubu
Tuda
Tudaga

Nơi Toubbou được nói

Chad
Libya
Niger

Các ngôn ngữ liên quan đến Toubbou

Nhóm người nói Toubbou

Tubu, Teda;

Thông tin về Toubbou

Các thông tin khác: Understand Arabic, Close to Daza, Gora., Kreda, Teda; Nomadic.

Dân số: 28,501

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.