Ronga ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Ronga
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: rng
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 16077
Phạm vi ngôn ngữ: ISO Language
Trạng thái ngôn ngữ: Verified

Các bài đã có sẵn bằng Ronga

Hiện tại chúng tôi chưa có bản thu nào khả dụng cho ngôn ngữ này.

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film Project films - Ronga - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Xhirhonga - (Faith Comes By Hearing)

Tên gọi khác cho Ronga

Gironga
GiRonga
Rhonga
Shironga
ShiRonga
Xirhonga
Xironga
XiRonga
Ронга

Nơi Ronga được nói

Mozambique
South Africa

Các ngôn ngữ liên quan đến Ronga

Nhóm người nói Ronga

Ronga;

Thông tin về Ronga

Dân số: 500,000

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.