Quileute ngôn ngữ

Thứ tiếng: Quileute
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: qui
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 212
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

Mẫu của

Quileute - Prayer to the True God.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Quileute

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Lời sự sống

(Hãy tải MP3 ở dạng) Những mẩu chuyện tích Kinh thánh bằng âm thanh, thông điệp truyền giảng và có thể kèm theo các bài hát cùng nhạc sẽ giải thích về sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản về niềm tin Cơ đốc. .

Tải xuống Quileute

Tên gọi khác cho

La Push
Quillayute

Nơi ... được nói

United States of America

Các ngôn ngữ liên quan đến Quileute

Thông tin về

Các thông tin khác: Understand English; Language almost extinct.