Pomo, North Clear Lake ngôn ngữ

Thứ tiếng: Pomo, North Clear Lake
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: peb
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 3832
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

Mẫu của

Pomo North Clear Lake - New Birth.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Pomo, North Clear Lake

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Lời sự sống

(Hãy tải MP3 ở dạng) Những mẩu chuyện tích Kinh thánh bằng âm thanh, thông điệp truyền giảng và có thể kèm theo các bài hát cùng nhạc sẽ giải thích về sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản về niềm tin Cơ đốc. .

Tải xuống Pomo, North Clear Lake

Tên gọi khác cho

Clear Lake Pomo
Eastern Pomo
Pomo, Eastern (Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO)

Nơi ... được nói

United States of America