Ojibwa, Severn ngôn ngữ

Thứ tiếng: Ojibwa, Severn
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: ojs
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 15248
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Các bài đã có sẵn bằng Ojibwa, Severn

Hiện tại chúng tôi chưa có bản thu nào khả dụng cho ngôn ngữ này.

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

The New Testament - Ojibwe - Latin Text - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Ojibwe - Syllabic Text - (Faith Comes By Hearing)

Tên gọi khác cho

Anishinaabemowin
Cree
Luaniua
Northern Ojibwa
Ojibway
Ojibwe
Ojicree
Oji-Cree
Severn Ojibwa

Nơi ... được nói

Canada

Các ngôn ngữ liên quan đến Ojibwa, Severn

Những hội nhóm nói tiếng

Ojibwa, Severn;

Thông tin về

Dân số: 8,000

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên hệ với Phòng thu GRN Toàn cầu.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.