Pilcomayo Wichi ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Pilcomayo Wichi
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: mzh
Phạm vi ngôn ngữ: ISO Language
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 18295
IETF Language Tag: mzh
 

Các bài đã có sẵn bằng Pilcomayo Wichi

Hiện tại chúng tôi chưa có bản thu nào khả dụng cho ngôn ngữ này.

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film Project films - Wichi Lhamtes Guisnay - (Jesus Film Project)

Tên gọi khác cho Pilcomayo Wichi

Güisnay
Mataco Guisnay
Wichi
Wichi Lhamtes
Wichi Lhamtes Guisnay
Wichí Lhamtés Güisnay

Nơi Pilcomayo Wichi được nói

Argentina
Bolivia

Nhóm người nói Pilcomayo Wichi

Wichi, Mataco

Thông tin về Pilcomayo Wichi

Dân số: 45,000

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.