Lolo ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Lolo
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: llb
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 13053
Phạm vi ngôn ngữ: ISO Language
Trạng thái ngôn ngữ: Verified

Các bài đã có sẵn bằng Lolo

Hiện tại chúng tôi chưa có bản thu nào khả dụng cho ngôn ngữ này.

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film Project films - Lolo - (The Jesus Film Project)

Tên gọi khác cho Lolo

iLolo
Ilolo
洛勒語
洛勒语

Nơi Lolo được nói

Mozambique

Nhóm người nói Lolo

Lolo;

Thông tin về Lolo

Các thông tin khác: Hello Dalene (note from the field received May 2014, NTM), Here is our understanding of Lolo, Marenje and Kokola. These three languages are considered together and they should be able to use the same Bible. We are working among the Lolo because Chewa is very strong among the Marenje and Kokola. Lomwe is scattered throughout the area but there are some villages where there are no Lomwe and some where there are many Lomwe. (Dalene Joubert) The language is closely related to Takwane, can use the same translation

Dân số: 336,000

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.