Gabri-Kimré ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Gabri-Kimré
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: kqp
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 4912
Phạm vi ngôn ngữ: ISO Language
Trạng thái ngôn ngữ: Verified

Mẫu của Gabri-Kimré

Gabri-Kimré - The Two Roads.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Gabri-Kimré

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Manê ka Eme [Nhìn, nghe và sống 4 Tôi tớ của Chúa]

Quyển thứ 4 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tin mừng

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Trở thành bạn của Chúa

Tuyển tập các truyện tích Kinh thánh bằng âm thanh và thông điêoj truyền giảng đem đến những giải thích về sự cứu rỗi và dạy dỗ về niềm tin Cơ đốc Previously titled 'Words of Life'.

Ma-thi-ơ

Some or all of the 40th book of the Bible

Mác

Some or all of the 41st book of the Bible

Luk [Lu-ca]

Some or all of the 42nd book of the Bible

Kwolo Dori Woja [The Tin mừng of Giăng 1 - 5]

Some or all of the 43rd book of the Bible

Je Le Bay Je [Công vụ các Sứ đồ]

Some or all of the 44th book of the Bible

Rome [Rô-ma]

Some or all of the 45th book of the Bible

1 Kworenthine [1 Cô-rinh-tô]

Some or all of the 46th book of the Bible

Ga-la-ti

Some or all of the 48th book of the Bible

Epesine [Ê-phê-sô]

Some or all of the 49th book of the Bible

Kwolosine [Cô-lô-se]

Some or all of the 51st book of the Bible

Tesalonisine wo pon & Tesalonisine wo woo & Pilemo [1 & 2 Tê-sa-lô-ni-ca & Phi-lê-môn]

Some or all of the 52nd book of the Bible

1 & 2 Ti-mô-thê

Some or all of the 54th book of the Bible Pictures from sweetpublishing.com

Phi-líp, Tít

Some or all of the 57th book of the Bible

Jak [Book of Gia-cơ]

Some or all of the 59th book of the Bible

1 Piyer & 2 Piyer [1 & 2 Phi-e-rơ]

Some or all of the 60th book of the Bible

Ja wo pon, Ja wo woo, Ja wo subu & Jud [1 Giăng, 2 Giăng, 3 Giăng & Giu-đe]

Some or all of the 62nd book of the Bible

Tải xuống Gabri-Kimré

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

The New Testament - Kimre - (Faith Comes By Hearing)

Tên gọi khác cho Gabri-Kimré

Gabri
Gabri-Kimre
Gabri: Kimre
Gawra
Kimré (Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO)

Nơi Gabri-Kimré được nói

Chad

Các ngôn ngữ liên quan đến Gabri-Kimré

Nhóm người nói Gabri-Kimré

Kimre;

Thông tin về Gabri-Kimré

Dân số: 15,000

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.