Gor ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Gor
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: gqr
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 5012
Phạm vi ngôn ngữ: ISO Language
Trạng thái ngôn ngữ: Verified

Các bài đã có sẵn bằng Gor

Các dữ liệu của chúng ta cho thấy rằng chúng ta đang có hoặc là các đĩa cụ đã bị hủy hoặc là các đĩa mới có trong ngôn ngữ này

Nếu bạn muốn lấy bất kỳ tài liệu nào chưa được phát hành hoặc đã thu hồi này, vui lòng Liên hệ với Phòng thu GRN Toàn cầu.

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

The New Testament - Gor - Dramatised version - WBT version - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Gor - Non dramatised version - WBT version - (Faith Comes By Hearing)

Tên gọi khác cho Gor

Bedjond: Gor ?
Bodo

Nơi Gor được nói

Chad

Các ngôn ngữ liên quan đến Gor

Nhóm người nói Gor

Gor;

Thông tin về Gor

Các thông tin khác: Animist.; translation in progress - Bedjond.

Dân số: 100,000

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.