Djambarrpuyngu ngôn ngữ

Thứ tiếng: Djambarrpuyngu
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: djr
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 4509
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Mẫu của

Yolŋu Matha Djambarrpuyngu - Matthew 6_24_34.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Djambarrpuyngu

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Djesuwalnydja Yäkuy Ŋuli Djuḻkmaram [Thánh ca for Spiritual Warfare]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Chương trình mục vụ Âm nhạc và Thánh Kinh, như là các tài liệu trong mục vụ Ban tặng Kinh thánh .

Gapu Walŋamirr [Living Water]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Mixed Songs and brief messages as Voice overs. Mother Basilea's Meditations.

Garray Waŋgany Manapul [Unity Tape]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Chương trình mục vụ Âm nhạc và Thánh Kinh, như là các tài liệu trong mục vụ Ban tặng Kinh thánh Songs and Scripture to encourage unity and fellowship in the church.

Go Limurr Märr-yiŋgathirr [Come Let Us Praise]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca .

Ŋayaŋu-Ḻaymaranhamirr Dhäwu Mala [Comfort Tape]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Chương trình mục vụ Âm nhạc và Thánh Kinh, như là các tài liệu trong mục vụ Ban tặng Kinh thánh SGM - Living with Loss.

Ŋurruṉiny Gospel Thánh ca

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca .

Yuṯa Manikay Mala '94 [New Thánh ca of 1994]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Darwin Songwriter's Workshop 94.

Yuṯa Manikay Mala '97 [New Thánh ca of 1997]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Darwin Songwriter's Workshop 97.

Mathuyu 5-7 [Sermon on the Mount]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 40th book of the Bible .

Djayim [James]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 59th book of the Bible .

1 Djon [1 John]

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 62nd book of the Bible .

Tải xuống Djambarrpuyngu

Các bài nghe ở ngôn ngữ khác nhau có một vài phần trong

Broken Pieces - No More! Hãy tải MP3 ở dạng (in English: Aboriginal)

Lord Hear Our Cầu nguyện Hãy tải MP3 ở dạng (in English: Aboriginal)

Move around for Jesus Hãy tải MP3 ở dạng (in English: Aboriginal)

Thánh ca Across Our Land Hãy tải MP3 ở dạng (in English: Aboriginal)

Tên gọi khác cho

Dhuwal: Djambarrpuyngu
Djambarrpuyŋu
Duwal
Yolngu
Yolŋu
Yuulngu

Nơi ... được nói

Australia

Các ngôn ngữ giao tiếp liên quan tới

Những hội nhóm nói tiếng

Djambarrapuyngu;

Thông tin về

Dân số: 2,760

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên hệ với Phòng thu GRN Toàn cầu.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.

GRN cũng có các cơ hội dành cho các tín đồ Thiên Chúa Giáo đóng góp một cách có ý nghĩa vào việc truyền đạo cho những nhóm người ở vùng sâu xa thông qua các câu chuyện Kinh Thánh được kể, hoặc hỗ trợ sự phát triển của nhà thờ. Bạn có thể hỗ trợ các nhiệm vụ hoặc nhà thờ tham gia vào việc truyền giáo hay nhà thờ trồng, thông qua các vật liệu bảo trợ hoặc phân phối. Chúng tôi cũng có cơ hội thú vị để được tham gia vào các nhiệm vụ từ xa từ bất cứ nơi đâu trên thế giới. Nếu bạn thường xuyên tham dự một nhà thờ Thiên chúa giáo, và tin rằng Kinh Thánh, bạn có thể chơi một phần trong sứ mệnh, và xem lại các nhóm người chưa được tiếp cận nghe phúc âm của Chúa Giêsu Kitô.