Cree, Northern East ngôn ngữ

Thứ tiếng: Cree, Northern East
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: crl
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 9021
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Các bài đã có sẵn bằng Cree, Northern East

Hiện tại chúng tôi chưa có bản thu nào khả dụng cho ngôn ngữ này.

Tên gọi khác cho

Cri du Nord-Est
East Cree
Eastern James Bay Cree Northern Dialect
East Main Cree
Iyiyiw-Ayimiwin
James Bay Cree
James Bay Cree Northern
Northern East Cree
Northern Eastern James Bay Cree
Northern James Bay Cree

Nơi ... được nói

Canada

Các ngôn ngữ liên quan đến Cree, Northern East

Những hội nhóm nói tiếng

Cree, Eastern Coastal;

Thông tin về

Dân số: 5,308

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên hệ với Phòng thu GRN Toàn cầu.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.