Aweer ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Aweer
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: bob
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 5702
Phạm vi ngôn ngữ: ISO Language
Trạng thái ngôn ngữ: Verified

Mẫu của Aweer

Aweer - Acts of the Holy Spirit.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Aweer

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Nhìn, nghe và sống 4 Tôi tớ của Chúa

Quyển thứ 4 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 8 Công việc của Đức Thánh Linh

Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Riddles, Châm ngôn, & Messages

Các phần thuyết minh bằng âm thanh hoặc video dạy lẽ thật trong Kinh thánh

Story of Yusuf Abuli

Các phần thuyết minh bằng âm thanh hoặc video dạy lẽ thật trong Kinh thánh Same both sides.

Tải xuống Aweer

Tên gọi khác cho Aweer

Af Aweera
Aweera
Ogoda
Sanye
Waata
Waroni
Wasanye
Wata
Watabala
Wata-Bala

Nơi Aweer được nói

Kenya
Somalia

Nhóm người nói Aweer

Aweer;

Thông tin về Aweer

Các thông tin khác: Literate in Swahili, English. Understand Somali, Orma; Animist., tr.i.p.

Dân số: 8,500

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.