Angal Heneng ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Angal Heneng
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: akh
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 5024
Phạm vi ngôn ngữ: ISO Language
Trạng thái ngôn ngữ: Verified

Các bài đã có sẵn bằng Angal Heneng

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Các bài hát

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca


Các bài hát; 1 Phi-e-rơ; 2 Phi-e-rơ 2:5 (in Angal Heneng: Nipa)

Audio Bible readings of small sections of specific, recognized, translated Scripture with little or no commentary.

Các bài hát 2 (in Angal Heneng: Nipa)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca

Các bài hát 3 (in Angal Heneng: Nipa)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca

Các bài hát 4 (in Angal Heneng: Nipa)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca

Lời sự sống (in Angal Heneng: Nipa)

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Lời sự sống (in Ota)

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Lời sự sống 2 (in Waola Group [Angal Heneng: Waola])

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Nhìn, nghe và sống 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời (in Angal Heneng: Nipa)

Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Nhìn, nghe và sống 3 Chiến thắng nhờ Đức Chúa trời (in Angal Heneng: Nipa)

Quyển sách thứ 3 trong số các câu chuyện Kinh thánh dưới dạng nghe-nhìn về Joshua, Deborah, Gideon, Samson. Dành cho mục địch truyền bá Phúc Âm, mở mang nhà thờ và những điều dạy của Chúa một cách logic

Nhìn, nghe và sống 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh (in Angal Heneng: Nipa)

Quyển thứ 6 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 8 Công việc của Đức Thánh Linh (in Angal Heneng: Nipa)

Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tin mừng (in Angal Heneng: Nipa)

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Tin mừng Các bài hát (in Angal Heneng: Nipa)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca

Tải xuống Angal Heneng

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film Project films - Angal Heneng - (The Jesus Film Project)

Tên gọi khác cho Angal Heneng

Agarar
Augu
Katinja
Wage
West Angal Heneng
West Mendi
Ангал Хененг

Nơi Angal Heneng được nói

Papua New Guinea

Các ngôn ngữ liên quan đến Angal Heneng

Nhóm người nói Angal Heneng

Angal Heneng, West; Katinja;

Thông tin về Angal Heneng

Các thông tin khác: Songs can go with ANGAL HENENG dialects.

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.