Arrernte, Eastern ngôn ngữ

Thứ tiếng: Arrernte, Eastern
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: aer
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 5108
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Mẫu của

Arrernte Eastern - God Made Us All.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Arrernte, Eastern

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Nhìn, nghe và sống1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời

(Hãy tải MP3 ở dạng) Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống .

Nhìn, nghe và sống 6 Chúa Jesus - Người Thầy vĩ đại; Đấng chữa lành

(Hãy tải MP3 ở dạng) Quyển thứ 6 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống .

Genesis

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 1st book of the Bible .

Exodus

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 2nd book of the Bible .

Ruth

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 8th book of the Bible Pictures from sweetpublishing.com.

Matthew

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 40th book of the Bible .

Mark

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 41st book of the Bible .

Luke

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 42nd book of the Bible .

John

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 43rd book of the Bible .

Acts

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 44th book of the Bible .

Romans

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 45th book of the Bible .

1 Corinthians

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 46th book of the Bible .

2 Corinthians

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 47th book of the Bible .

Galatians

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 48th book of the Bible .

Ephesians

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 49th book of the Bible .

Philippians

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 50th book of the Bible .

Colossians

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 51st book of the Bible .

1 Thessalonians

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 52nd book of the Bible .

2 Thessalonians

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 53rd book of the Bible .

1 Timothy

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 54th book of the Bible .

2 Timothy

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 55th book of the Bible .

Titus

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 56th book of the Bible .

Philemon

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 57th book of the Bible .

Hebrews

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 58th book of the Bible .

James

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 59th book of the Bible .

1 Peter

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 60th book of the Bible .

2 Peter

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 61st book of the Bible .

1 John

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 62nd book of the Bible .

2 John

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 63rd book of the Bible .

3 John

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 64th book of the Bible .

Jude

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 65th book of the Bible .

Revelation

(Hãy tải MP3 ở dạng) Some or all of the 66th book of the Bible .

Tải xuống Arrernte, Eastern

Tên gọi khác cho

Arunta
Eastern Aranda
Eastern Arrernte (Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO)

Nơi ... được nói

Australia

Những hội nhóm nói tiếng

Arrernte, Eastern;

Thông tin về

Các thông tin khác: Understand English, Close to Arrernte: Mparrntwe, Alyawarr.

Dân số: 2,832

Trình độ học vấn: 10

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên hệ với Phòng thu GRN Toàn cầu.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.

GRN cũng có các cơ hội dành cho các tín đồ Thiên Chúa Giáo đóng góp một cách có ý nghĩa vào việc truyền đạo cho những nhóm người ở vùng sâu xa thông qua các câu chuyện Kinh Thánh được kể, hoặc hỗ trợ sự phát triển của nhà thờ. Bạn có thể hỗ trợ các nhiệm vụ hoặc nhà thờ tham gia vào việc truyền giáo hay nhà thờ trồng, thông qua các vật liệu bảo trợ hoặc phân phối. Chúng tôi cũng có cơ hội thú vị để được tham gia vào các nhiệm vụ từ xa từ bất cứ nơi đâu trên thế giới. Nếu bạn thường xuyên tham dự một nhà thờ Thiên chúa giáo, và tin rằng Kinh Thánh, bạn có thể chơi một phần trong sứ mệnh, và xem lại các nhóm người chưa được tiếp cận nghe phúc âm của Chúa Giêsu Kitô.

Thông tin về