Dinka, Southwestern: Lau ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Dinka, Southwestern: Lau
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Dinka, Southwestern [dik]
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 9299
Trạng thái ngôn ngữ: Not Verified
ROD mã ngôn ngữ:

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film Project films - Dinka, Rek - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Dinka, Southwestern - (Scripture Earth)
The New Testament - Dinka, Rek - (Faith Comes By Hearing)

Tên gọi khác cho Dinka, Southwestern: Lau

Lau

Nơi Dinka, Southwestern: Lau được nói

South Sudan

Các ngôn ngữ liên quan đến Dinka, Southwestern: Lau

Nhóm người nói Dinka, Southwestern: Lau

Dinka, Western;

Thông tin về Dinka, Southwestern: Lau

Dân số: 450,000

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.