Krahn: Gwabo ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Krahn: Gwabo
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Krahn, Eastern [kqo]
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 781
IETF Language Tag: kqo-x-HIS00781
ROLV (ROD) Mã đa dạng ngôn ngữ: 00781

Mẫu của Krahn: Gwabo

Krahn Eastern Gwabo - Gehazi.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Krahn: Gwabo

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Lời sự sống

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Tải xuống Krahn: Gwabo

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film Project films - Tchien-Krahn - (Jesus Film Project)

Tên gọi khác cho Krahn: Gwabo

Gorbo
Gwarbo

Nơi Krahn: Gwabo được nói

Liberia

Các ngôn ngữ liên quan đến Krahn: Gwabo

Thông tin về Krahn: Gwabo

Các thông tin khác: Understand K.: Kana, K.: Kono.

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.