Apache, Western: Cibecue ngôn ngữ

Thứ tiếng: Apache, Western: Cibecue
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Apache, Western [apw]
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 7056
Language State: Not Verified
ROD mã ngôn ngữ:

Các bài đã có sẵn bằng Apache, Western: Cibecue

Tên gọi khác cho

Cibecue

Nơi ... được nói

United States of America

Các ngôn ngữ liên quan đến Apache, Western: Cibecue

Những hội nhóm nói tiếng

Apache, Western;

Thông tin về

Dân số: 12,693

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên hệ với Phòng thu GRN Toàn cầu.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.