Afrikaans: East Cape Afrikaans ngôn ngữ

Thứ tiếng: Afrikaans: East Cape Afrikaans
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Tiếng Châu Phi [afr]
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 6715
Language Scope: Dialect
Language State: Extinct
ROD mã ngôn ngữ: 06715

Các bài đã có sẵn bằng Afrikaans: East Cape Afrikaans

Hiện tại chúng tôi chưa có bản thu nào khả dụng cho ngôn ngữ này.

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Hymns - Afrikaans - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Afrikaans - (The Jesus Film Project)
John 1:1-18 - Die Bybel in Afrikaans 1983-vertaling - (The Lumo Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Afrikaans - (The Jesus Film Project)
Thru the Bible Afrikaans Podcast - (Thru The Bible)
Who is God? - Afrikaans - (Who Is God?)

Tên gọi khác cho

East Cape Afrikaans

Nơi ... được nói

South Africa

Các ngôn ngữ giao tiếp liên quan tới

Những hội nhóm nói tiếng

Afrikaner; Baster, Rehobother; Coloured; Malay, Cape;