Dinka: Pan Aru ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Dinka: Pan Aru
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Dinka, Northwestern [diw]
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 6381
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
ROD mã ngôn ngữ: 06381

Mẫu của Dinka: Pan Aru

Dinka Northwestern Pan Aru - Good News.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Dinka: Pan Aru

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Tin mừng^

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh qua 40 bức tranh chọn lọc với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Tải xuống Dinka: Pan Aru

Tên gọi khác cho Dinka: Pan Aru

Dinka, Northwestern: Pan Aru
Dinka: Panaru
Pan Aru

Nơi Dinka: Pan Aru được nói

South Sudan
Sudan

Các ngôn ngữ liên quan đến Dinka: Pan Aru

Nhóm người nói Dinka: Pan Aru

Dinka, Northwestern;

Thông tin về Dinka: Pan Aru

Trình độ học vấn: 20

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.