Sinaugoro: Tubuga ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Sinaugoro: Tubuga
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Sinaugoro [snc]
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 4599
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
ROD mã ngôn ngữ: 04599

Mẫu của Sinaugoro: Tubuga

Sinaugoro Tubuga - Look Listen Live 1 Beginning with GOD.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Sinaugoro: Tubuga

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Nhìn, nghe và sống 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời

Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Tải xuống Sinaugoro: Tubuga

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film Project films - Sinaugoro - (The Jesus Film Project)

Tên gọi khác cho Sinaugoro: Tubuga

Sinagoro: Tubuga
Tubuga

Nơi Sinaugoro: Tubuga được nói

Papua New Guinea

Các ngôn ngữ liên quan đến Sinaugoro: Tubuga

Nhóm người nói Sinaugoro: Tubuga

Sinagoro;

Thông tin về Sinaugoro: Tubuga

Các thông tin khác: Understand Hiri Motu, Motu; nominal Christian; no Bible.

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.