Luidakho-Luisukha-Lutirichi: Idakho ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Luidakho-Luisukha-Lutirichi: Idakho
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Luidakho-Luisukha-Lutirichi [ida]
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 4218
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
ROD mã ngôn ngữ: 04218

Mẫu của Luidakho-Luisukha-Lutirichi: Idakho

Các bài đã có sẵn bằng Luidakho-Luisukha-Lutirichi: Idakho

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Tin mừng

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Tải xuống Luidakho-Luisukha-Lutirichi: Idakho

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film Project films - Tiriki - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Lukakamega - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Oluluyia - (Faith Comes By Hearing)
Who is God? - Luyia: Lwisukha - (Who Is God?)

Tên gọi khác cho Luidakho-Luisukha-Lutirichi: Idakho

Idakho
Idaxo
Itakho
Itoxo
Kakamega
Kakumega
Luidakho-Luisukha-Lutirichi
Luyia: Lwidakho

Nơi Luidakho-Luisukha-Lutirichi: Idakho được nói

Kenya
Uganda

Các ngôn ngữ liên quan đến Luidakho-Luisukha-Lutirichi: Idakho

Nhóm người nói Luidakho-Luisukha-Lutirichi: Idakho

Luhya, Idakho; Luhya, Isukha; Luhya, Tiriki;

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.