Kibet: Mouro ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Kibet: Mouro
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Kibet [kie]
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 3089
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
ROD mã ngôn ngữ: 03089

Mẫu của Kibet: Mouro

Kibet Mouro - Noah.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Kibet: Mouro

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Lời sự sống

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Tải xuống Kibet: Mouro

Tên gọi khác cho Kibet: Mouro

Kibet: Murru
Mouro (Tên bản xứ)
Mourro
Muro
Murru

Nơi Kibet: Mouro được nói

Chad

Các ngôn ngữ liên quan đến Kibet: Mouro

Nhóm người nói Kibet: Mouro

Kibet;

Thông tin về Kibet: Mouro

Các thông tin khác: Understand Arab.,Dagal,Kibet,Rounga

Dân số: 15,000

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.

Thông tin về Kibet: Mouro

Kibet of Chad - People profile of these oral communicators. The Kibet's only known Christian resources were recorded in the 1960s.