Awa: Elakia ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Awa: Elakia
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Awa (Papua New Guinea) [awb]
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 20961
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
ROD mã ngôn ngữ: 20961

Mẫu của Awa: Elakia

Awa Elakia - Healing of Palsied Man.mp3

Bản ghi bằng các ngôn ngữ khác có một số phần bằng Awa: Elakia

Lời sự sống (in Awa: Southern)

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

The New Testament - Awa - (PNG Scriptures)
The New Testament - Awa (PNG) - (Faith Comes By Hearing)

Tên gọi khác cho Awa: Elakia

Ilakia

Nơi Awa: Elakia được nói

Papua New Guinea

Các ngôn ngữ liên quan đến Awa: Elakia

Nhóm người nói Awa: Elakia

Awa;

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.