Mukulu Doliko ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Mukulu Doliko
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Mukulu [moz]
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 14357
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
ROD mã ngôn ngữ: 14357

Mẫu của Mukulu Doliko

Mukulu Doliko - The Challenge.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Mukulu Doliko

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Trở thành bạn của Chúa

Tuyển tập các truyện tích Kinh thánh bằng âm thanh và thông điêoj truyền giảng đem đến những giải thích về sự cứu rỗi và dạy dỗ về niềm tin Cơ đốc

Tải xuống Mukulu Doliko

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Wycliffe Bible Translators, Inc. - (Faith Comes By Hearing)

Tên gọi khác cho Mukulu Doliko

Doli (Tên bản xứ)
Doliki
Gergiko: Doli
Mukulu: Doli
Mukulu Gugiko
Mukulu Mezimko
Mukulu Mokilko
Mukulu Seginki

Nơi Mukulu Doliko được nói

Chad

Các ngôn ngữ liên quan đến Mukulu Doliko

Nhóm người nói Mukulu Doliko

Mokoulou;

Thông tin về Mukulu Doliko

Dân số: 6,000

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.