Mambwe-Lungu: Lungu ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Mambwe-Lungu: Lungu
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Mambwe-Lungu [mgr]
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 13550
IETF Language Tag: mgr-x-HIS13550
ROLV (ROD) Mã đa dạng ngôn ngữ: 13550

Các bài đã có sẵn bằng Mambwe-Lungu: Lungu

Hiện tại chúng tôi chưa có bản thu nào khả dụng cho ngôn ngữ này.

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film Project films - Mambwe-Lungu - (Jesus Film Project)
The New Testament - Mambwe-Lungu - (Faith Comes By Hearing)

Tên gọi khác cho Mambwe-Lungu: Lungu

Adong
Cilungu
Ichirungu
Icilungu
Kilungu
Kirungu
Lungu
Mambwe-Lungu: Rungu
Rungu

Nơi Mambwe-Lungu: Lungu được nói

Tanzania
Zambia

Các ngôn ngữ liên quan đến Mambwe-Lungu: Lungu

Thông tin về Mambwe-Lungu: Lungu

Dân số: 359,000

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.