Lala-Bisa: Swaka ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Lala-Bisa: Swaka
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Lala-Bisa [leb]
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 12710
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
ROD mã ngôn ngữ:

Các bài đã có sẵn bằng Lala-Bisa: Swaka

Hiện tại chúng tôi chưa có bản thu nào khả dụng cho ngôn ngữ này.

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film Project films - Lala - (The Jesus Film Project)

Tên gọi khác cho Lala-Bisa: Swaka

Swaka

Nơi Lala-Bisa: Swaka được nói

Congo, Democratic Republic of
Zambia

Các ngôn ngữ liên quan đến Lala-Bisa: Swaka

Nhóm người nói Lala-Bisa: Swaka

Ambo ▪ Bisa ▪ Lala-Bisa ▪ Luano ▪ Swaka

Thông tin về Lala-Bisa: Swaka

Dân số: 439,000

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.